Jagame edasi Maalehe artiklit, kus kutsutakse üles kinnistu omanikke katuseid puhastama lumest ja jääst. Nagu ka artiklis ütleb, siis peavad kõik kinnistute omanikud tagama selle, et katusel olev lumi ning jää ei muutuks kellelegi ohtlikuks. Igasugune kahju tekkimine jääb kinnistu omaniku süüks.

Advokaadibüroo LMP juristi Päivi Margna sõnul lasub kinnistu omanikel üldinekäibekohustus tagada oma kinnistul turvalisus, et kolmandatel isikutel ei tekiks seal liiklemisel kahju. See tähendab, et kinnisasja omanikul tuleb muu hulgas veenduda,et majaesine tee on jääst puhas ning katuseräästast ei langeks jääpurikaid.

Võlaõigusseaduse § 1050 lg 1 järgi saab eeldada kahju tekitaja hooletust, seetähendab, et kahju tekitaja jättis oma käibekohustuse täitmata.

Hooletusest põhjustatud kahjud võivad ulatuda tuhandetesse eurodesse ningohutuslint või seina najale asetatud puulipid vastutusest ei päästa. “Kui sõidukitekahjud võivad piirneda paari tuhande eurose kahjuga, siis raskemad inimvigastusedvõivad kaasa tuua väga suure kahjunõude – näiteks kui inimene kaotab töövõime,tuleb vastutajal tasuda kuni inimese elupäevade lõpuni keskmist õnnetuse tõttusaamata jäänud töötasu,” selgitab Margna.

Ohutuslint vastutusest ei päästa

“Libedal teel kukkumine võib kaasa tuua näiteks luumurde ja rebendeid, kuid katõsisemaid vigastusi,” kommenteerib IIZI vara- ja isikukindlustusetootearendusjuht Pille Plees. Samuti võib katki minna nutitelefon või kotis kaasasolev sülearvuti. Needki kahjud kuuluvad hüvitamisele.

Linnapildis näeme sageli, et majaomanikud on seina äärde asetanud puulipid võipiiranud maja külje ohutuslindiga, kuid selline hoiatusmeede ei päästamajaomanikku õnnetuse korral vastutusest.

Lisaks sellele tuleb arvestada ka asjaoluga, et kohalikud omavalitsused korraldavadtalviseid kontrollkäike ning võivad hooletut kinnistuomanikku karistada.

Artiklit saab edasi lugeda siit: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92443705/jurist-hoiatab-lumine-talv-voib-hooletule-majaomanikule-kalliks-maksma-minna