Lisaks kõrgtööde teostamisele korraldab Skyproff ka erinevaid kõrgtööde koolitusi. Nendest pikim, kalleim ja põhjalikem on IRATA koolitus. See köietehnikutele mõeldud rahvusvaheline kursus tekitab tihti huvilistes palju küsimusi. Loe edasi ja saa teada, kellele IRATA koolitus mõeldud on, miks seda nii hinnatakse ning mida saadud teadmistega peale hakata.

NB!!! Hetkeseisuga Eestis IRATA koolitusi läbi ei viida.

Alternatiivina pakub Skyproff Köisligipääs koolitust, mis sisu poolest hõlmab kõiki IRATA Level1 ning ka mõningaid Level 2 teemasid. Diplomi väljastame omalt poolt inglise keeles 2 aastaks. Saadud teadmistega on võimalik minna välismaale sooritama IRATA eksamit.

Siin on mõned põhjused, miks soovitame osaleda IRATA koolitusel:

 1. Rahvusvaheline sertifikaat
  IRATA ehk International Rope Access Trade Association on kogu maailmas tunnustatuim kõrgtöid reguleeriv amet. IRATA kujunes välja 1980ndatel, kui hakati avastama köisligipääsu mitmeid tööstuslikke ja ehituslikke rakendusviise.
  IRATA (eesti keeles rahvusvaheline köisligipääsu ametiühing)

  • Koondab kõiki sertifitseeritud köietehnikuid ning koolitajaid,
  • Annab välja ohutuseeskirju ja -soovitusi,
  • Tagab kõrge koolituskvaliteedi oma ametlikes partnerettevõtetes,
  • Püüdleb tööstusalpinismi valdkonna üha turvalisemaks ja tuntumaks muutmise nimel.
 2. Kõrged ohutusstandardid
  IRATA koolitusi saab läbi viia vaid

  • Rangetele nõuetele vastavates ruumides,
  • Spetsiaalse koolitusvarustusega,
  • Kindlat struktuuri järgides,
  • Kogenud professionaalide silma all.

  Iga IRATA partnerettevõte järgib rangeimaid turvanõudeid, et tagada koolitusel osalejate ohutus ja hea väljaõpe. Vastasel juhul võivad nad jääda ilma oma koolituslitsentsist. Igal aastal viiakse läbi siseaudit ning iga kolme aasta tagant IRATA-poolne audit.

  Tihti on IRATA nõuded ja eeskirjad palju karmimad kui ametlikud seadused või määrused, kuna seadusandlus ei ole siiamaani jõudnud kõrgtööde reguleerimisel vajalikule tasemele. See aitab tagada turvalised tööviisid olukordades, kus seadusandlusele toetuda ei saa.

 3. Sobiv tase igaühele
  IRATA köietehnikutel on kolm erinevat taset.

  • 1. tase – algaja köietehnik. On võimeline teostama peamisi köietöid kolmanda taseme spetsialisti (ohutusjuhi) järelevalve all.
  • 2. tase – kesktasemel köietehnik. Omad põhjalikumaid teadmisi varustusest, päästetegevustest ja köisligipääsu meetoditest.
  • 3. tase – spetsialist. Omab teadmisi erinevatest töötehnikatest ja seadusandlusest; kõrg- ja päästetööde korraldamisest; kehtivat esmaabi osutamise sertifikaati ning on tutvunud õppeskeemiga. Võib olla objektil vastutav isik ja ohutusjuht ning koolitada uusi köietehnikuid.

  Uuele tasemele saab liikuda alles siis, kui on töötatud vähemalt 1 aasta ja kogutud kokku 1000 töötundi, läbitud uue taseme koolitus ning sooritatud eksam. Iga kolme aasta tagant peab käesolevat taset uuendama või soovi korral liikuma uuele tasemele.

 4. Mitmekülgsed ja kogenud koolitajad
  IRATA koolitusi viib üldjuhul läbi mitu erinevatest riikidest koolitajat. See tagab mitmete keelte oskuse, erinevad kogemused ja õpetamisstiilid, mis kõik aitab tagada parima koolituskogemuse. Eksameid viib iga koolituse lõpus läbi iseseisev Assessor, et tagada erapooletus ning objektiivsus. Kuna ka iga koolitaja peab regulaarselt uuendama oma 3. taseme kvalifikatsiooni, tähendab see, et:

  • Nad on mitte ainult koolitajad, vaid ka praktikud erinevatel tööobjektidel,
  • Neil on aastatepikkune kogemus kõrgtööde valdkonnas,
  • Nad on ise osalenud mitmetel IRATA koolitustel ning oskavad näha asju osaleja vaatenurgast,
  • Neil on kõrged turvalisus-, ohutus- ja esmaabialased teadmised.
 5. Uued tutvused kõrgtööde maailmas
  Tööstusalpinism on, eriti Eestis, veel vähetuntud, kuid kiiresti arenev valdkond. Köietehnikud võivad teostada laia valikut erinevaid töid näiteks ehituse, paigalduse, hoolduse ja puhastuse valdkondadest. Tihti tehakse suurematel objektidel koostööd teiste sama valdkonna ettevõtetega. Seega tuleb kasuks lai kontaktide võrgustik, mille kaudu leida nii tööd kui tööjõudu.IRATA koolitusel puutud kokku nii uute kui kogenud tehnikutega ning õpid tundma oma koolitajaid. Pea nädalapikkune koolitus ühendab inimesi ja aitab luua uusi tutvusi selles (veel) eksklusiivses valdkonnas.
 6. Päris olusid imiteeriv koolituskeskkond
  Iga IRATA koolituskeskus peab vastama teatud nõuetele, et tagada standardile vastav koolituskvaliteet. Näiteks peab ruumi kõrgus olema vähemalt 7 meetrit. Koolitussaali suurus ja kõrgus aitavad luua “päris” kõrgtööde tunnetust. Erinevad ankrupunktid ja köied on optimaalselt paigutatud, et mitu inimest saaksid korraga üksteist segamata harjutusi sooritada.Skyproffi koolitussaalis on samuti sisseseaded näiteks mastide imiteerimiseks ning kõrge platvorm, kust harjutada üle ääre minekut või luugist läbi laskumist. Talvel on ruumis jahe, et harjutusolud oleksid võimalikult sarnased päris töökeskkonnale. Siiski on õppijad kaitstud vihma ja tuule eest

Kellele IRATA koolitus mõeldud on?

IRATA koolitusel võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased huvilised, kelle tervislik seisund ja füüsiline vorm võimaldavad turvaliselt kõrgustes töötada. Takistuseks võib samuti olla paaniline kõrgusekartus. Väike hirm aga muret ei tee.

Kursuselt saadud teadmiste rakenduslikkus oleneb eelkõige inimese eelnevatest oskustest ja teadmistest. IRATA keskendub vaid ligipääsumeetodile, kuid kõrgtööde valdkonnas läbi löömiseks ei piisa ronimisoskusest. Enne koolitusele registreerimist tasuks läbi mõelda, mida oma uute oskustega pihta hakata – kas kõrgustes värvida, reklaame paigaldada, aknaid pesta või auditeid läbi viia? Võimalusi on muidugi palju, kuid tuleb arvestada, et IRATA koolituselt ehitus- või puhastusalaseid teadmisi ei saa.

Oodatud on vastupidiselt avalikule eelarvamusele nii mehed kui naised. Vanusele ülempiiri seatud ei ole – kõik sõltub inimese enda vormist ja tervisest.

Eriti soojalt soovitame IRATA koolitust:

 • Erialase oskusega töölistele, kes soovivad
  • laiendada oma töövõimalusi
  • proovida midagi uut
  • lisada oma töösse rohkem põnevust
  • (ehitajad, krohvijad, elektrikud, puhastuseksperdid jne)
 • Kõrgtöödest huvitatud isikutele, kes soovivad leida tööd välismaal
 • Kõigile, kes soovivad liikuvat ja füüsilist tööd vabas õhus
 • Kõigile, kes otsivad igapäevaselt põnevust ja väljakutseid

NB!!! Hetkeseisuga Eestis IRATA koolitusi läbi ei viida.

Alternatiivina pakub Skyproff  Köisligipääs koolitust, mis sisu poolest hõlmab kõiki IRATA Level1 ning ka mõningaid Level 2 teemasid. Diplomi väljastame omalt poolt inglise keeles 2 aastaks. Saadud teadmistega on võimalik minna välismaale sooritama IRATA eksamit.

Huvi korral pane end julgelt ootelisti, et saaksid uute koolituste kohta esimesena infot.

P.S. Koolitusele võib tulla nii ettevõttega kui eraisikuna. Samuti teeme koostööd Eesti Töötukassaga.

Kui köiekoolitus ei ole siiski see, mida otsid, tutvu ka teiste Skyproffi kõrgtööde koolitustega:

Samuti ootame kõiki kõrgtööde valdkonna huvilisi TASUTA infotunnile – loe lisa siit!