inspektsioon ja audit
KATUSE INSPEKTSIOON
Oleme Teie silmad seal, kuhu teised ei pääse

Katuse inspektsioon ja audit

Keskmine veekahju juhtum läheb omanikule maksma ca 4300 eurot.

Vaatame üle teie katuse pinna, korstnad, rennid ning fassaadi.

Katuse ja fassaadi inspektsiooniga saab tuvastada probleemsed kohad ning parandada need enne, kui tekivad suuremad kahjustused.

VÄÄRTUS TEIE JAOKS

Ülevaade katuse või fassaadi seisukorrast:

 • aitab ära hoida veeleketest tekkivaid kahjustusi,

 • aitab vältida tervisekahju inimestele ja varalist kahju autodele (krohvi, kivide, pleki jms kukkumisest),

 • väheneb ootamatu remondikulu risk,

 • annab infomaterjali vajalikele töödele hinnapakkumiste küsimiseks,

 • võimaldab planeerida eelarvet ja koguda raha,

 • hooldatud katus kestab kauem ja remontimise kogukulu väheneb,

 • hoone turuväärtus säilib.

Teenus sisaldab

Hind alates 400€*

 • Visuaalne ülevaatus

 • Pildid / videod

 • Märgitud kahjustused

 • Puuduste nimekiri

 • Füüsiline kontroll

 • Detailsed lähivõtted

 • Pragude lähivaatus

 • Puuduste kaardistus

 • Hinnang seisukorrale

 • Ettepanekud

*Suurem katus, erikujuline või kivikatus – eraldi hinnapakkumise alusel

*Näidishinnad on toodud umbes 100 m2 klassikalise katuse kohta.

ESITA PÄRING

Miks on oluline katust ja fassaadi inspekteerida?

Miks on oluline katust ja fassaadi inspekteerida?

Katus on koht, kuhu inimesed satuvad harva (kui üldse). Tihti puudub igasugune ülevaade selle seisukorrast. Olukord katusel on tegelikult pidevas muutumises, sest katusele kogunenud orgaanika ummistab äravoolutorusid; UV-kiirgusega vananevad tihendus- ja kattematerjalid; tuul ja jää tekitavad pragusid ning auke. Väikese augu puhul on remont lihtne ja kiire.

Pika aja peale võib ka pisikesest august tulla sisse palju vett, mis:

 1. muudab puidu pehkinuks,
 2. rikub soojustuse ja tekitab külmasillad,
 3. paneb kipsi, betooni, krohvi ja värvi pragunema.

Ehtne näide on vanad talu- või mõisahooned, mis on kestnud üle 100 aasta, aga kui katus läbi hakkab laskma, saab kogu majast paari aastaga vare. Kõik, mis on katuse all, laguneb veega kokku puutudes väga kiiresti.

Katust inspekteerides väheneb risk ja kogukulu. 

Meie huvi ei ole pakkuda uut katusekatet, vaid ennetada katuse lagunemist tasemeni, kus seda ei ole võimalik enam remontida. Katuse täielik vahetamine on kallim kui olemasoleva hooldamine.

Lisaks on oluline hoida katus korras ka kindlustuse pärast. Võib tekkida olukord, kus kindlustus ei hüvita tormide poolt tekkinud kahjusid, kuna katus on juba varasemalt lekkinud. Tormituulte poolt tehtud kahjud korvatakse vaid siis, kui enne tormi on katust heaperemehelikult hooldatud.

Tasub meeles pidada ka seda: kui katuselt või fassaadilt kukkunud tükk (näiteks kivi/krohv) tekitab varalist või tervisekahju kolmandatele isikutele, siis vastutab selle eest hoone omanik.

Meie lahendus

Katuse inspektsioon annab ülevaate katuse seisukorrast ja vajaminevatest hooldus- või remonditöödest.

Katuse inspektsiooni käigus hinnatakse teie:

 • katusekatte seisukorda,
 • katuseakende ja läbiviikude veepidavust, 
 • katuseplekkide kinnitusi,
 • vihmaveerennide ja äravoolude seisukorda,
 • korstnaid (väljast),
 • käiguteid ja redeleid,
 • juhtmeid ja seadmeid.

Katuse inspektsioon ei sisalda katusekatte all olevaid pindu: soojustus, sarikad.

Tulemuste kohta saadame kirjaliku info ja fotod. Lisaks on võimalik tellida:

 1. Puuduste kirjeldus. Fotode peal märgitakse ära murekohad ning lisatakse objektijuhi kommentaarid.
 2. Ametlik raport. Üks fotodega dokument, kus on inspektsiooni tulemused lahti kirjutatud.
 3. Ekspertkonsultatsioon. Vastavalt vajadusele ja eksperdi hinnakirjale.

Tellimine

Helista või saada SMS: 5850 2424

või

ESITA PÄRING

Juhtumi analüüs

Tehtud tööd 

Saeveski 3 katuse inspektsioon
Lossi plats 1a katuse inspektsioon
Tondi 48 katuse inspektsioon ja parandus
Leppneeme 110 katuse inspektsioon

Niisi 26, Riisipere rennide puhastus ja katuse inspektsioon
Wismari 12 katuse inspektsioon ja parandus
Kurmu 13 katuse inspektsioon

Kliendid

Professionaalne ja kvaliteetne töö. Väga mugav hinnapäring, tööde tellimus ja aruandlus.

Jelena Zibarova, Fortum Eesti AS

Asjalikud, kiired, kohusetundlikud 5+++

Jaanus Naerismaa, Pärnu mnt 80 KÜ

Täna tegid mehed tööd Luise 5 maja katusel vastavalt hinnapakkumises esitatud lahendusele. Sadeveerennide kallet ei olnud vaja korrigeerida. Tubli töö, hinne 5+. Soovitan Teie firma meeskonda abivajajatele. Jätkuvalt meeldivat koostööd!

Aili Roondi, Luise 5 KÜ

Teostatud tööde kvaliteedi ning inimeste ja autode ohutu liikumise tagamisvõtetega oleme kindlasti rahul.

Igor Mets, P. Pinna 19 KÜ
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia
Eesti Energia

Miks valida Skyproff?

10+ aastat kogemust. Oleme selle aja jooksul mitmeid kordi eksinud, saanud õppetunde ja teame, kuidas neid vigu vältida.

Töid tehakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele.

Ligipääs ei ole takistus.  Leiame lahenduse ka raske ligipääsuga kohtades, sest kasutame ehitusalpinismi, tõstukeid, tellinguid või pesemistokke.

Töid teostavad professionaalsed ja kogenud tehnikud, kes omavad vajalikku väljaõpet. Ettevõtte tegevus on kindlustatud.

Tallinna vanalinna katuse juhtumi analüüs

Remondi maksumus ca 4300 eurot.

Tallinna Kinomaja juhtumi analüüs

Remondi maksumus ca 50 000 eurot.

Seisukord /mittevastavused /puudused:

lmselt ajutise lahendusena ja hetkeolukorra leevendamiseks mõeldud SBS-kate katuseosa on paigaldatud lohakalt (kiirustades) ja ehitusvigadega. Katus jookseb jätkuvalt mitmest kohast läbi, kahjustades katuse kandekonstruktsiooni, vahelage ja siseruume. Hoone põhikatuse valtsplekk ja katteplekid on paljus paigaldatud ebaõnnestunult, paigaldusloogikat eirates. Tulemuseks on valedest kalletest, ühendustest ja ülekatetest tingitud sadevee sattumine karniisi ja välisseina konstruktsioonidesse. Kõikvõimalikud läbijooksud on kujunenud tõsiseks probleemiks – need lõhuvad fassaadide osas krohvi, dekoratiivdetaile, tekitavad siseosas viimistluskahjustusi. Tervikuna ei ole katuse ja pööningu tehnilised lahendused õiged ning eriti just katusealuse vahelae ebapiisavast soojustusest tingitud soojalekked tingivad kondensaadi (jää) kogunemise katusepinnale ja räästasse, kahjustades figuure, karniise, fassaadipinda ning tekitades ohtlikke jääpurikaid. Põhjapoolse torni trepikojas puudub õhutus, mille tulemuseks on liigniiskus ja tekkinud mädanik on tugevalt kahjustanud nii välisavatäiteid kui ka tornikonstruktsiooni.

Ekspertiisi järeldus/ kokkuvõte:

Katusekate on suures jaos amortiseerunud. Ülemise korruse laekonstruktsioonid on heas, katusekonstruktsioonid tervikuna suhteliselt normaalses korras, kus esineb üksikuid pehkinud osiseid. Seega tuleb ette näha osalist proteesimist, mille tegelik ulatus saab selgeks konstruktsioonide avamisel. Eelnevad katuse parandustööd on teostatud lohakalt, plekitööd kohati tõsiste paigaldusvigadega (pleki valtsimised, frontoonide katted, räästa- ja karniisiplekid).
Kokkuvõtvalt on karniisiosad ja välisviimistluseks olev krohv paljudes kohtades pragunenud, pudenenud, karniisi on tekkinud ohtlikud pikipraod, mis konstruktsioonides olevat niiskust ja lähenevaid külmatsükleid arvestades võivad igal hetkel vallandada karniisiosiste kukkumise kõnniteele. Läbijooksud ja tekkinud niiskus on kahjustanud mitmetes kohtades küllaltki suures ulatuses hoone ülemiste korruste siseruume.