Korduma kippuvad küsimused

Kasutame erinevaid köisi, laskumis- ja turvavahendeid. Töötajad peavad olema läbinud vajaliku väljaõppe, et kukkumise puhul oskaks nad ennast või oma paarimeest päästa.

Tööstusalpinism ehk ehitusalpinism kujutab endast spetsiaalset köietehnikat, mille abil saab ohutult positsioneerides kõrgetel objektidel tööd teha.

Kõrgustesse, sügavustesse, kitsastesse kohtadesse ning sinna, kuhu on tõstukite ja tellingute paigaldamine võimatu või väga kulukas.

Jah, kui seda tööd teostavad koolitatud ja sertifitseeritud köietehnikud.
Me kasutame alati kahte köit korraga, millest üks on otseselt töö jaoks ning teine on turvaköieks. Mõlemad köied on kinnitatud eraldiseisvate julgestuspunktide külge.
Vältimaks tööriistade mahakukkumist, kinnitame need alati oma vöösse.

  • Kasutame spetsiaalseid äärekaitsmeid, hoidmaks ära katuseservade muljumise.
  • Õnnetuste puhuks on meil kindlustus kattega 500 000 eurot.
  • Soodne alternatiiv tõstukitele ja tellingutele
  • Pääseb ligi sinna, kuhu tõstuk ei pääseks
  • Kiirem üles seada kui tellinguid
  • Võtab vähem ruumi ja ei sega liiklust
  • Ei riku haljastust
  • Hoiab kokku aega ja raha

Kiire ja mobiilne ligipääs raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kohti, kuhu me ei pääse, on väga vähe – peamiselt objektid, millel puudub piisavalt turvaline ankurpunkt ehk kinnituskoht. Näiteks lagunevad ja varisemisohus hooned. Hoidume ka töödest, mida saab lihtsasti teostada ka maapinnalt, ning töödest, mis võivad meie varustust rikkuda (nt õlimahutite sisepuhastus).

Julgestamiseks kasutame korstnaid, lumetõkkeid, hoone lähedal asuvaid puid, poste jms. Ankrupunkte saab võtta ka siseruumidest, nendeks võivad olla talad, sarikad, trepi käsipuud jne.

IRATA on rahvusvaheliselt tunnustatud köisligipääsu organisatsioon. Selle põhieesmärgiks on tagada köisligipääsu meetodi ohutus ja turvalisus ning standarditele vastavus. IRATA standardil on kokku 3 taset, mis esindavad tehniku erinevaid oskusi, kogemusi ja köietehnika võimeid.

Loe IRATA kohta rohkem siit.

Väljaõppeta töötaja on ohtlik nii maja elanikele, möödujatele kui ka endale. Julgestuseta töötamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või koguni surma.

Teostame erinevaid ehitus-, parandus-, paigaldus-, värvimis- ja puhastustöid keerulistes kohtades, kuhu tõstukiga ei pääse. Vaata kõiki meie teenuseid siit!
Samuti pakume erinevaid kõrgtööde koolitusi. Tutvu nendega siin!

Loe meie põnevaimate projektide kohta ja vaata pilte portfooliost!

Alates 2010. aastast.

Tavaliselt on arvete maksetähtaeg 7 või 14 päeva. Kokkuleppel kliendiga võimaldame ka pikemaid maksetähtaegu.

Enamasti on tegemist objektipõhise hinnaga (üldine kõrgtööde standardhind on 35 EUR/h). Tuleb arvestada, et korraga peab objektil olema vähemalt 2 meest.
Pakkumiseks palun helistada: 5850 2424 või kirjutage skyproff@skyproff.ee

Tavaliselt ei ole tänava sulgemine vajalik, kuna läheneme töötsoonile ülevaltpoolt ja allolevat liiklemist ei häiri. Ohutuse tagamiseks on mõnikord siiski vaja alt ala piirata, näiteks siis, kui fassaadilt või katuselt võib kukkuda alla krohvitükke, kive või lund. Sellisel juhul tagame ohutuse vastavalt olukorrale ja vajadusel taotleme ka tänavasulgemise load.

Kuna enamuse oma tööst istume köies ning jalgadega seinte peal pidevalt ei turni, siis suurt määrimist pole siiamaani ette tulnud. Kasutame vajadusel ka kilesusse ning võime katta kinni hoone tähtsamad kohad.

Jah, meie köied taluvad kuni 3 tonni raskust.

JAH! Töötame üle kogu Eesti ja tegelikult lausa üle terve maailma!
Kuna meie peamine tegutsemiskoht on siiski Tallinn, võivad kaugemal asuvate objektide hindadele lisanduda sõidu- ja majutuskulud.

Öösiti töötamine on võimalik, kuid mitte tavaline praktika. Üldiselt töötame objektidel E-R kl 9-18, kuid vajadusel ja kliendiga kokkuleppel on võimalik ka puhkepäevadel ja öisel ajal töö. Sellistele aegadele rakendub eritariif.

Tavaliselt me tööde teostamiseks lepingut ei sõlmi. Küll aga palume alati hinnapakkumised kirjalikult kinnitada.
Lepingud sõlmime tavaliselt kliendi soovil, hangete võitmisel või siis, kui tegu on väga suuremahulise projektiga.

Ehituslikele töödele kehtivad kõik seadusega ettenähtud garantiid.
Võimalik on ka lisagarantiide andmine, kuid selle kohta lisame info iga konkreetse pakkumise tingimustesse eraldi. Kui töödele on vaja konkreetsetel tingimustel garantiid, tasub seda mainida juba päringut edastades. Vaata siit veel kasulikke nippe päringu saatmiseks!

Tööde järjekord sõltub hooajast ning muutub ajas vastavalt kinnitatud tellimuste hulgale. Veel mõjutab tööde alustamise aega näiteks ilm ja vajalike oskustega tööjõu olemasolu.

Töid võib meil olla võimalik vastu võtta kas juba samal päeval või alles kahe kuu pärast (näiteks kui peame ootama teatud temperatuuri saabumist). Üldiselt saame kiiremad ja väiksemad tööd teostada nädala jooksul (näiteks katusetööd, lume eemaldus).

Reeglina tasub alati saata päringud välja parem varem kui hiljem, kuna kiirreageerimine võib olla seotud lisakuludega.

Skyproffi meeskonnas on nii töötajaid kui ka iseseisvaid partnereid. Põhitiimi suurus on talvel umbes 10, suvel 20 inimest. Suuremate projektide ajaks kaasame rohkem tehnikuid ka välisriikidest.