IRATA on rahvusvaheline köisligipääsu standard. Selle põhieesmärgiks on anda selgust industriaalsete köietööde kohta, et tagada ohutu kõrgustes tööde tegemise viis, kasutades köisi. IRATA treeningutel on kokku 3 tasandit, mille peab läbima, et köitel turvaliselt ja edukalt töötada.

IRATA 1. tase (level 1)

IRATA esimese taseme kursusel saavad osaleda kõik, kes soovivad (eelnev kogemus pole kohustuslik). Soovituslik on tunda huvi köiel ronimise vastu (tegeleda alpinismi, akende pesu, pääste vms-ga). Koolituse käigus omandatakse kõik vajalikud oskused kõrgtööde teostamiseks (tõusmised, langemised, üleminekud, pääste jne) ning õpitakse, kuidas kõrgustes turvaliselt ja efektiivselt töötada.

IRATA 2. tase (level 2)

IRATA teise taseme kursus on mõeldud inimestele, kes on läbi teinud esimese tasandi kursuse. Teise tasandi omandamiseks peab olema esimese taseme kursusest möödas minimaalselt 12 kuud ning kõrgustes teostatud 1000 töötundi, kasutades omandatud oskusi. Töötunnid märgitakse IRATA logiraamatusse, mis saadakse pärast esimese tasandi koolitust. Kursusel õpitakse sügavuti köietehnikaid ning pööratakse rohkem tähelepanu ohutusele.

IRATA 3. tase (level 3)

Kolmanda IRATA taseme koolitusega saadakse IRATA level 3 ohutusjuhendajaks. See kursus kvalifitseerib sind vastutama tehnikute meeskonna eest. Treeningu jooksul saad vajalikud teadmised köistööde järelevalve ning ohutussüsteemide kohta töökohas. Koolituse käigus omandad oskused, millega juhtida meeskonda objektil ohutult ja efektiivselt. Koolitusel saad rohkem teadmisi seadusandluse, köietööde ning päästetehnikate kohta. Kolmanda tasandi omandamiseks peab 2. taseme kursusest olema möödas minimaalselt 12 kuud ja teostatud 1000 töötundi, kasutades teise taseme oskusi.

IRATA kvalifikatsiooni puhul on oluline ka IRATA tegevusjuhend. Tegemist on dokumendiga, mille alusel IRATA tunnistuse omandanud tehnikud töötama peavad. IRATA tegevusjuhend koosneb neljast osast. Esimeses ja teises osas räägitakse planeerimisest, tehnikute valimisest erinevate tööde jaoks, varustuse valimisest, järelevalvest jne. Kolmas osa puudutab riskide hindamist, inspektsiooni kontrollnimekirja, tööriistade ja varustuse kasutamist jmt. Neljas osa sisaldab seadusandlust ning nimekirja ettevõtetest, kes kasutavad IRATA tegevusjuhendit.

Rohkem informatsiooni IRATA kohta leiad nende ametlikul kodulehel: http://bit.ly/IRATAofficial

Allikad:

https://irata.org/page/what-is-rope-access

Alternatiivina IRATAle pakub Skyproff Köisligipääs koolitust, mis sisu poolest hõlmab kõiki IRATA Level1 ning ka mõningaid Level 2 teemasid. Diplomi väljastame omalt poolt inglise keeles 2 aastaks. Saadud teadmistega on võimalik minna välismaale sooritama IRATA eksamit.