Skyproffi üks eesmärke on oma tegevuste abil muuta kõrgtööde teostamist Eestis turvalisemaks. Kõrgtöödeks loetakse kõiki töid, mida tehakse enam kui 2 m kõrgusel tasapinnast. Tööinspektsiooni viimase analüüsi andmetel on vähenenud tasapinnal kukkumised, kuid samas kasvanud kõrgelt kukkumiste arv.

Alljärgnevalt toome mõned näited katustel töötades juhtunud õnnetustest nii Eestist kui välism. Lisaks juhtunu analüüsimisele toome välja, kuidas sarnaseid õnnetusi vältida ja ennetada.

Teise korruse kõrguselt kukkunud töömees murdis jalaluu

Papsaare lasteaed (Audru), mille katuselt töömees kukkus

Kirjeldus:

Töömehed puhastasid lasteaia katusel olles teist päeva vihmaveerennide soojendusjuhtmeid. Üks töölistest kukkus teise korruse kõrguselt alla kõvale maapinnale, vigastades pahkluud ning saades jalaluumurru.

Põhjused:

Vallavanema andmeil olid kannatanul küll olemas turvaköied, kuid neid ei kasutatud.

Ennetamine:

Katustel töötades on vaja end alati kinnitada, v.a. lamekatustel ainult juhul, kui äärele ei minda lähemale kui 2 meetrit. Ka lamekatustel on vaja kasutada julgestust, kui äärtele liigutakse lähemale kui 2 meetrit.

Noormees kukkus katuselt 15 m prügihunnikusse ja hukkus

Kirjeldus:

Hukkunu töötas Tallinna lähedal Saha-Lool asuval ehitusplatsil. Õnnetuse eel viskas kannatanu katuselt katusepapimaterjali alust alla. Arvatakse, et ta komistas vitsa taha ja seetõttu kukkus 15 meetri kõrguselt allolevasse ehitusprahi hunnikusse. Väljaturritav metallvarras tekitas peavigastuse, mis järgmisel päeval noormehele saatuslikuks sai.

Põhjused:

Ehitusfirma juht tunnistas, et katusel puudusid piirded, mis oleksid kukkumist takistanud. Samuti ei kasutatud isiklikku turvavarustust. Kannatanu tööülesannete seas ei olnud ühtegi katusetööd (ta viibis katusel isiklikel eesmärkidel), mistõttu võib eeldada, et tal puudus piisav väljaõpe katusel ohutult töötamise kohta.

Ennetamine:

Katusele tuleb paigaldada ajutised piirded ja/või kasutada isiklikke julgestusvahendeid. Kõik töölised peavad saama väljaõppe katusel viibimise riskide ja nende ennetamise ning julgestusvahendite kasutamise kohta. Väljaõppeta ja turvavarustuseta isikuid ei tohi katusele lubada.

Garaaži katuse avausest kukkumine lõppes surmaga

Kirjeldus:

Grupp töömehi paigaldas varikatusele (pildil nr 1) klaaspaneele. Enne viimase paneeli paigaldamist sättis kannatanu oma tööasendit, kui järsku avausest (pildil nr 2) läbi allolevale pinnale (pildil nr 3) kukkus. Vigastused nõudsid ta elu hiljem samal päeval.

Põhjused:

Kannatanu ei kandnud ei kiivrit, turvavööd ega rakmeid. Riskianalüüsi käigus selgunud puudusi ei olnud likvideeritud – muu hulgas nägi riskianalüüs ette turvarakmete kandmist. Rakmete kinnitamiseks puudusid katusel ka sobivad ankurpunktid. Objektil puudus pädev objektijuht ning järelevalve.

Ennetamine:

Enne katusepinnal töö alustamist tuleb sinna paigaldada turvavarustuse kasutamiseks vajalikud ankurpunktid. Riskianalüüsis välja toodud puudused tuleb likvideerida. Kõikidele töötajatele tuleb väljastada sobiv julgestusvarustus ning õpetada ja ka kontrollida selle kasutamist. Kõrgtööde objektidel peab olema selleks pädev objektijuht.

Töötaja kukkus läbi klaaslae paneeli ning hukkus

Kirjeldus:

Töötaja ronis tellingute abil laohoone katusele, kus ta pidi teostama ülevaatust katusetöödest. Katusel kõndides astus kannatanu klaaspaneelile (pildil nr 1), mis ei pidanud tema raskusele vastu ning purunes. Mees kukkus läbi lae ning suri sündmuskohal (pildil nr 2).

Põhjused:

Katusetööde kohta ei olnud koostatud mitte ühtegi riskianalüüsi ega juhendmaterjali. Mitte ühelgi töötajal ei olnud kukkumiskaitsevahendeid ning katusel puudusid ka nende kasutamiseks vajalikud ankurpunktid. Töötajatel ja objektijuhtidel puudus igasugune väljaõpe katusetööde, kõrgtööde ja kukkumiskaitsevarustuse kohta. Katusel oli mitu rida hapraid klaaspaneele, millel puudus vastav märgistus.

Ennetamine:

Enne töö alustamist tuleb läbi viia riskianalüüs ning kõrvaldada selle käigus avastatud puudused. Kui on vaja kasutada kukkumiskaitsevarustust, tuleb veenduda nii varustuse kui ka ankurpunktide vastavuses nõuetele. Klaaskatusel liikumiseks tuleks eelistada käiguredeleid ja/või ajutisi aluslaudu, et töötajad ei astuks otse haprale katusele. Kukkumisriskiga ala alla võib paigaldada turvavõrgu. Kõik töötajad peavad mõistma turvategevuste ja -varustuse olulisust. Kõik töötajad ja objektijuhid peavad saama vastava väljaõppe, et oma ülesandeid ohutult täita.

Kukkumine kaldkatuselt (ca 45-kraadine kalle)

Kirjeldus:

Hukkunu töötas ehitusjärgus oleva maja katusel koos nelja kolleegiga. Kannatanu paigaldas kaldkatusele alumiiniumlehti, kui kaotas järsku jalgealuse ja kukkus. Tõenäoliselt komistas ta katusel oleva kinnitamata ja paindunud Z-kanduri otsa. Mees viidi haiglasse, kuid suri peatselt saadud vigastustesse.

Põhjused:

Katusel oli Z-kandur, mis oli kinni kruvimata ning kõveraks paindunud. Teostatud oli riskianalüüs ning kõrgustest kukkumise vältimiseks kasutati rakmeid, päästeliini, ankurpunkte ja objektijuhi järelevalvet. Tihti aga ühendasid töömehed end päästeliinist lahti, et mugavamalt liikuda. Õnnetuse päeval puudusid katuselt ankurpunktid ja päästeliin; objektijuhti kohapeal ei viibinud.

Ennetamine:

Riskianalüüsis välja toodud ennetusmeetmete rakendamist tuleb hoolikalt kontrollida. Kui objektil on vaja kasutada kukkumiskaitsesüsteemi, ei tohi lubada ühegi ülesande täitmist enne ankurpunktide, päästeliini ja rakmete õigesti ülesseadmist. Võimalusel tuleks katuse äärtesse paigaldad ajutised piirded. Töötajatele ja objektijuhtidele tuleb selgitada, miks on oluline turvanõudeid järgida, ning kontrollida, et neid ka päriselt järgitakse.

***

Kõikide sarnaste õnnetuste ära hoidmisel on palju abi spetsiaalsest ohutuskoolitusest. Kui ka Sina töötad katustel ning vajad lisainfot ohutuse, kukkumiskaitsevahendite ja õigete töövõtete kohta, osale Skyproffi katusetööde ohutuskoolitusel!

Allikad:

https://www.wshc.sg/files/wshc/upload/infostop/attachments/2017/IS201704210000000417/Case_Studies_of_Accidents_Involving_Working_at_Heights.pdf

https://parnu.postimees.ee/372134/papsaares-kukkus-toomees-lasteaia-katuselt-alla

https://www.postimees.ee/1598395/noormees-kukkus-katuselt-surnuks

https://tooelu.ee/et/uudised/1389/koige-sagedasem-tooonnetus-on-kukkumine

telli katusetööde ohutuskoolitus meilt!