IRATA koolitus

IRATA sertifikaat kõrgtööde pädevuse kohta

Kursuse pikkus:

40 tundi (4 õppepäeva + 1 eksamipäev = 5 päeva). Laiendatud kursus (õppekava tase 1; tase 2; tase 3)

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme kõrgtööde oskused ja kvalifikatsiooni, tõsta või kinnitada esimese, teise või kolmanda taseme kvalifikatsiooni või saada põhjalikumaid teoreetilisi teadmisi ja täiendavaid võimalusi oma praktiliste oskuste parandamiseks.

Kui soovid järgmisel koolitusel osaleda, siis registreeri ennast ootenimekirja, kus jagame infot tulevaste koolituste kohta!

Tase 1: hind 1050.- EUR (+ lisandub KM)

Tase 2: hind 1050.- EUR (+ lisandub KM)

Tase 3: hind 1350.- EUR (+ lisandub KM)

Õppekeel: inglise, eesti, vene

Marcin Rosa
Marcin Rosa
Koolitust viib läbi GAT International Irata Member 6021/T

IRATA koolitus

Järgmine IRATA koolitus toimub 13. – 18. novembril.

Your Content Goes Here
IRATA koolitus
0
0
0
Päeva
0
0
Tundi
0
0
Min
0
0
Sek
REGISTREERI IRATA KOOLITUSELE SIIN!

Koolituste põhieesmärgid

  • Pakkuda vajalikku infot kõrgtöödele esitatavate, seadusandlusest ja normatiivaktidest tulenevate ning IRATA International kogemusele ja turvapõhimõtetele tuginevate ohutusnõuete kohta;

  • Pakkuda vajalikku infot köisligipääsu meetodite ja positsioneerumise puhul rakendatavate standardite soovituste ja juhtnööride ning kukkumiskaitsevahendite kohta;

  • Pakkuda vajalikku infot planeerimis- ja juhtimissüsteemi ning tööülesannete ja vastutuste jagamise kohta kõrgtööde läbiviimisel vastavalt õppija kvalifikatsiooni tasemele.

  • Pakkuda vajalikke praktilisi oskusi köietööde tehnikate (meetodite) ja kõrgel positsioneerumise alal;

  • Pakkuda vajalikke praktilisi oskusi köisligipääsu ja kõrgel positsioneerumise tehnikates kasutatavate kukkumiskaitsevahendite valiku, kasutuse ja hoolduse kohta;

  • Pakkuda köisligipääsu tehnikate (meetodite) alal vajalikke praktilisi oskusi kolleegide päästmiseks vastavalt õppija kvalifikatsiooni tasemele;

  • Hinnata õppijate poolt omandatud teadmisi ja oskusi ning julgustada neid end õpitu alaselt täiendama rohkem kogenud kolleegide järelevalve all.

Kursuse ülesehitus ja ülesannete kirjeldus

Koolituspäevad on sisustatud nii teoreetiliste kui praktiliste tundidega, mis sisaldavad multimeediapõhist õpet ja praktilisi harjutusi treeningseadmetel.

Kursuse eduka läbimise korral omandatud teadmised ja oskused

Kursuse läbinu omab minimaalselt vajalikke teadmisi kõrgtööde teostamiseks „köisligipääsu” meetodi abil vastavalt tema kvalifikatsiooni tasemele ning võib jätkata oskuste täiustamist töökohal, pidades kinni nõuetest.

Tasemed

Tase 1

on võimeline teostama teatud köietöid kolmanda taseme (Ohutusjuhi) spetsialisti kontrolli all.

Tase 2

kogenud spetsialist – kõrgtööde tehnik, kellel on esimese taseme oskused ning põhjalikumad teadmised varustusest, päästetegevustest ja „köisligipääsu” meetoditest ning kes töötab kolmanda taseme (Ohutusjuhi) spetsialisti kontrolli all.

Tase 3

spetsialist – kõrgtööde tehnik, kes valdab esimese ja teise taseme spetsialistidelt nõutud teadmisi ja oskusi; omab teadmisi vastavatest töötehnikatest ja seadusandlusest; omab põhjalike teadmisi kõrg- ja päästetööde korraldamisest; omab kehtivat esmaabi osutamise sertifikaati ning on tutvunud õppeskeemiga. Isik, kellel on vajalikud kontrollimisalased oskused, võib saada ohutusjuhiks – tööprojektidel kõrgtööde eest vastutajaks.
REGISTREERI IRATA KOOLITUSELE SIIN!

Osalejate tagasiside

Saa informatsiooni tulevaste koolituste kohta!

Pane enda andmed kirja ning saadame sulle informatsiooni tulevaste IRATA koolituste kohta!

Uudised

Ohutus kõrgustes

Ohtude ennetuse üldpõhimõtted Kõrgustes töötamisel on oluline tööd alustades endalt küsida, kas tööd saab teha ka maapinnalt. Kui vastus on jah, siis tasub seda kindlasti teha, et riske vähendada. Kui vastus on ei, tuleb esmalt [...]

Soovitused kõrgustes töötamiseks

Väljaõpe Töötajatel peab olema kehtiv kutsetunnistus ja erialane väljaõpe. Samuti peavad nad olema teadlikud võimalikest ohtudest ning olulistest päästetoimingutest. Lisaks peab neil olema oskus avastada töö käigus tekkinud tehnilisi vigu. Töötajate puhul on vajalik esitada [...]

Mis on kõrgtööd ning ehitusalpinism?

Tööohutus on tänapäeval väga tähtis. See on eriti oluline kõrgtöid teostades, kuna inimesel on oht end kukkudes raskelt vigastada. Kõigepealt peab endale selgeks tegema, mis on kõrgtööd ning saama aru kas sina töötad kõrgustes. Kui [...]

Küsi koolituste kohta rohkem infot!

SAADA KIRI

Meie kliendid

Võta meiega ühendust!

Skyproff hoolitseb Sinu eest

SAADA KIRI