IRATA koolitus2022-01-18T18:38:44+02:00

IRATA koolitus

IRATA sertifikaat kõrgtööde pädevuse kohta

Kursuse info:

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme kõrgtööde oskused ja kvalifikatsiooni, tõsta või kinnitada esimese, teise või kolmanda taseme kvalifikatsiooni või saada põhjalikumaid teoreetilisi teadmisi ja täiendavaid võimalusi oma praktiliste oskuste parandamiseks.

Koolituse kestus: 54 akadeemilist tundi (5 õppepäeva + 1 eksamipäev = 6 päeva).

Laiendatud kursus (õppekava tase 1; tase 2; tase 3)
Auditoorne ning praktiline töö: 46 akadeemilist tundi

Hind: 1050.- EUR (+ lisandub KM)

Koht: Lina 5, Tallinn

Õppekeeled: inglise, eesti, vene

Koolituse ajakava: kell 9:00-17:00 või kokkuleppel; lõuna 1 h ning pausid vastavalt vajadusele.

Kohapeal on kuumad ja külmad joogid, snäkid, toidu valmistamise ja soojendamise võimalused. Lähedal asub mitu toidupoodi ja toitlustusasutust.

Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimisel 100% ning eksami edukal sooritamisel antakse õppijale rahvusvaheliselt kehtiv IRATA tunnistus.

Kui õppija ei läbi eksamit, kuid osaleb 100% koolitusest, väljastatakse talle tõend.

Osalemine:  osalemine toimub registreerimise alusel. IRATA koolitusele saab registreerida alloleva ankeedi kaudu.

Marcin Rosa
Marcin Rosa
Koolitust viib läbi GAT International Irata Member 6021/T

IRATA paketid

Pakkumine sisaldab IRATA koolitust ning majutust koolituseperioodiks. Majutus toimub hosteli tüüpi majutusasutuses, kus võib ööbida ühes toas mitu samast soost isikut. Hinnas võib olla ka hommikusöök.

Ööbimine ühistoas: 100 EUR
Ööbimine üksik-või kaksiktoas: 175 EUR
Ööbimine+hommikusöök: 200 EUR

Lisaks saab tellida ette ka lõuna- ja õhtusöögid!

Toidukorra hind ca 8 EUR.

Pakkumine sisaldab IRATA koolitust ning majutust koolitusperioodiks. Majutus toimub hotelli tüüpi majutusasutuses. Ööbimine üksiktoas (soovi korral kahekesi toas). Hinnas on hommikusöök.

Ööbimine+hommikusöök: 5 ööd / 300 EUR

Lisaks saab tellida ette ka lõuna- ja õhtusöögid!

Toidukorra hind ca 8 EUR.

Pakkumine sisaldab IRATA koolitust ning toitlustust. Hinna sees on hommiku-, lõuna- ja õhtusöök. Allergiad ja erisoovid tuleb üle täpsustada enne koolituse algust!

Lõuna- ja õhtusöögi hind kokku ca 16 EUR.

NB!  Kõik siintoodud hinnad on arvestuslikud ning võivad ajas muutuda. Täpne hind sõltub kliendi soovidest, majutuskohtade nõudlusest ning turuhindadest. Toitlustuse hind sõltub kliendi soovidest ja piirangutest.

Koolitusele registreerudes märgi ankeedis, kas soovid majutust ja toitlustust.

Kursuse ülesehitus ja ülesannete kirjeldus

Koolituspäevad on sisustatud nii teoreetiliste kui praktiliste tundidega, mis sisaldavad multimeediapõhist õpet ja praktilisi harjutusi treeningseadmetel.

Teooria

Köisligipääsu töömeetodite põhimõtted, tutvumine ohutusnõuetega, riskitaseme hindamise tähtsuse mõistmine, julgestusseadmed, kukkumise tegurid, ankurpunktide valik, ankursüsteem, riputamine, dokumendid ja seadusandlus, tõstesüsteemid, olemasoleva köisligipääsu varustuse ülevaade ja valik jne. Vastavalt õppija kvalifikatsiooni Tasemele.

Praktika

Tõusmine, laskumine, telgedel liikumine, kalded, sõlmed, ülekäigud, tööistepinkide kasutamine, isikliku varustuse komplekteerimine jne.

Tasemed

Tase 1

on võimeline teostama teatud köietöid kolmanda taseme spetsialisti (ohutusjuhi) järelevalve all.
Tutvu õppekavaga siin!

Tase 2

kogenud spetsialist – kõrgtööde tehnik, kellel on nii esimese taseme oskused kui ka põhjalikumad teadmised varustusest, päästetegevustest ja köisligipääsu meetoditest ning kes töötab kolmanda taseme spetsialisti (ohutusjuhi) järelevalve all.
Tutvu õppekavaga siin!

Tase 3

spetsialist – kõrgtööde tehnik, kellel on esimese ja teise taseme spetsialistidelt nõutud teadmised ja oskused; kes omab teadmisi vastavatest töötehnikatest ja seadusandlusest; põhjalikke teadmisi kõrg- ja päästetööde korraldamisest; kehtivat esmaabi osutamise sertifikaati ning kes on tutvunud õppeskeemiga. Vajalike kontrollimisalaste oskustega võib saada ohutusjuhiks – tööprojektidel kõrgtööde eest vastutajaks.
Tutvu õppekavaga siin!

IRATA + praktika

on võimeline teostama teatud köietöid kolmanda taseme spetsialisti (ohutusjuhi) järelevalve all. Praktika annab õppijale võimaluse kogenud kõrgtööliste käe all vastõpitud oskusi päris tööoludes praktiseerida.
Loe lähemalt!

Koolituse õpiväljundid

IRATA tase 1

 • Mõistab ja rakendab ohutusnõudeid, mis kõrgtöid reguleerivad ning käitub vastavalt kõrgtööde reeglitele.

 • Nimetab ja järgib nõudeid kukkumisvastastele isikukaitsevahenditele.

 • Rakendab kõrgtööde baastehnikaid (manööverdamist, positsioneerimist, köisligipääsu tehnikaid) ohutusreeglitele vastavalt.

 • Oskab kokku panna isiklikku varustust ja kontrollida selle korrasolekut tööks.

 • Aitab 3. taseme spetsialisti käe all töötades paigaldada lihtsamaid köiesüsteeme (rigging) ja täita ebastandardseid tööülesandeid.

 • Mõistab ja oskab kasutada lihtsamaid tõstmise süsteeme (hauling systems).

 • Oskab iseseisvalt viia läbi laskumisega päästmise.

IRATA tase 2

 • Mõistab ja rakendab ohutusnõudeid, mis kõrgtöid reguleerivad ning käitub vastavalt kõrgtööde reeglitele.

 • Nimetab ja järgib nõudeid kukkumisvastastele isikukaitsevahenditele.

 • Rakendab kõrgtööde baastehnikaid (manööverdamist, positsioneerimist, köisligipääsu tehnikaid) ohutusreeglitele vastavalt.

 • Oskab kokku panna isiklikku varustust ja kontrollida selle korrasolekut tööks.

 • Aitab 3. taseme spetsialisti käe all töötades paigaldada erinevaid köiesüsteeme (rigging) ja täita ebastandardseid tööülesandeid.

 • Mõistab ja oskab paigaldada tõstmissüsteeme (hauling systems).

 • Oskab iseseisvalt viia läbi erinevaid laskumisega päästmisi.

IRATA tase 3

 • Suudab olla vastutavaks isikuks köisligipääsu tööprojektidel.

 • Demonstreerib IRATA 1. ja 2. taseme oskusi ja teadmisi, lisaks töötehnikaid ning teadmisi asjassepuutuvast seadusandlusest.

 • Rakendab vajadusel erinevaid päästetehnikaid.

 • Nimetab IRATA eri tasemed ja selgitab nende jagamise skeemi.

 • On tutvunud IRATA põhinõuete ja rahvusvaheliste juhtnööridega.

Õpiväljundeid hinnatakse kirjaliku ning praktilise testiga. Lisainfot õpiväljundite hindamise kohta vaata õppekavast.

Osalejate tagasiside

“Väga väga positiivne tagasiside. Ma olen tõesti aeglane õppija, kellel läheb palju aega, et asjadest aru saada. Õnneks sai koolitaja Toomas sellest aru, ning aitas mind igatpidi, et saaksin selgeks selle, mida koolitusele õppima tulin. Kõik oli super, kiitused Teile ning edu tulevikuks!”

Joosep Veltson

“I like the way how the training was organised – timing, accommodation, breaks etc. also the rope access equipment was mixed the way to require thinking and following its purpose (screw and automatic carabiners, back-up devices for single person and rescue etc.). Also, Thanks to instructor Toomas Holmberg who did great job taking care about the quality of the training and good practice.”

Martins Ofmanis

Uudised

Köisligipääsu eelised tõstukitega võrreldes

Kõrgustes töötamiseks on saadaval mitu erinevat meetodit, sealhulgas köisligipääs ja erinevad tõstukid. Kuigi mõlemal ligipääsuviisil on oma plussid ja miinused, eelistatakse paljudel juhtudel just köisligipääsu meetodit. Köisligipääsu üks peamisi eeliseid on paindlikkus. Erinevalt tõstukitest, [...]

Õhtuleht: HÜVA NÕU | Miks on oluline enne katusele minekut paigaldada sinna ankrupunktid ja kuidas seda teha?

Ehitusalpinist Mihkel Nurm selgitab, et ankurduspunktid on hoonete katustele paigaldatavad seadmed, millele töötajad saavad kinnitada rakmed, köied ja kukkumise peatamise seadmed, et tagada katusel töötades enda ohutus. „Ankrupunktid võivad olla ajutised või permanentsed, aga [...]

Küsi koolituste kohta rohkem infot!

SAADA KIRI

Meie kliendid

Võta meiega ühendust!

Skyproff hoolitseb Sinu eest

SAADA KIRI
Go to Top