Piiratud ruum on suletud või osaliselt suletud ala, mis on töötaja sisenemiseks piisavalt suur, aga ei ole mõeldud regulaarselt töötamiseks.  Piiratud ruumil on piiratud sisse- või väljapääs või juurdepääs, mis võib raskendada esmaabi-, pääste-, evakuatsiooni- või muid hädaolukordadele reageerimise tegevusi. Tegu on kohtadega, kuhu peab siiski aeg-ajalt minema näiteks kontrolli, puhastamise, hoolduse või remondi teostamiseks.

Piiratud ruumides on palju väga erilisi ohte, millest üks peamine on seotud atmosfääri ehk ruumis oleva õhuga. Lisaks mürgistele gaasidele on üks üllatav riskiallikas ka hapnik, mis on ju ometi inimestele eluks vajalik gaas. Nimelt peab õhus olema O2 sisaldus ideaalis 19,5..23,0% vahel. Alla ja üle selle võib ka hapnik muutuda ohtlikuks.

 

Liiga madal hapnikutase

Hingamiseks peaks õhus olema hapnikku minimaalselt 19,5-20,0%. Juba 19% juures on inimese töösooritus ja keskendumisvõime häiritud. 8-10% hapnikusisaldusega õhus kaotab inimene teadvuse. 5% juures langeb inimene vähem kui minutiga koomasse ning sureb.

NB! Mitte mingil juhul ei tohi liiga madala hapnikutaseme tõstmiseks piiratud ruumi hapnikku juurde lisada. Nii võib kiirelt tekkida vastupidine risk ehk liiga kõrge O2 tase.

 

Liiga kõrge hapnikutase 

Alates 23,0-23,5% hapnikusisaldusest on õhk plahvatusohtlik. Hapniku liiga kõrge tase võib piiratud ruumis tekkida metallide oksüdeerumise (roostetamise) tõttu, kogemata tavalise õhu või inertse gaasi asemel hapniku kasutamise tagajärjel või taotluslikult hapnikku ruumi lisades.

Kõrge hapnikutasemega ruumis süttivad erinevad materjalid väga kergesti, sealhulgas ka töötajate riided ja juuksed. Mitte kunagi ei tohi kasutada puhast hapnikku ruumi ventileerimiseks.

Tihti kasutatakse O2 sisaldavat varustust lõikamistöödel. Balloone, gaasitorusid ja ventiile tuleb käsitseda ettevaatlikult ning kontrollida igapäevaselt, et avastada võimalikud kahjustused. 

Piiratud ruumidesse ei tohi viia ega seal hoiustada ühtegi suruõhuballooni, näiteks propaani sisaldavaid gaasiballoone. Lõikamis- ja keevitamisseadmed tuleb alati pärast töö lõppu piiratud ruumidest eemaldada, isegi pauside ajal ja töövahetuse lõpus. 

 

Hapnikutasemed ruumis:

  • >23,5% – plahvatusohtlik kontsentratsioon
  • 19,5% – minimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon
  • 15 –19% – vähenenud võime pingutada, häiritud koordinatsioon
  • 12 –14% – õhupuudus – otsustusvõimetus
  • 10 –12% – õhupuudus – huuled sinised
  • 8 –10% – minestus, iiveldus, teadvusetus, oksendamine
  • 6 – 8% – surmav 6-8 minutiga
  • 4 – 6% – 40 sekundiga teadvuse kadu, järgneb surm

 

Piiratud ruumidega seotud õnnetused röövivad sageli mitu elu korraga, kuna lisaks esimesele kannatanule hukkub ka teda päästma kiirustanud kolleeg. Kui sinu töötajad või alltöövõtjad peavad vahel töötama mahutites, silodes, torudes, šahtides, kambrites või teistes piiratud ligipääsuga ruumides, saada nad koolitusele Skyproffi! 

Piiratud ruumide koolitusel käime läbi kõik vajalikud teadmised nii teoorias kui praktikas, näiteks õpime mõõtma hapniku taset piiratud ruumis ja kasutama vastavaid ohutusmeetmeid. Osalejad saavad selgeks erinevate riskide hindamise ja ennetamise, õiged töövõtted ja eluliselt olulised päästemanöövrid. 

VAATA KOOLITUSE KOHTA LISA

 

 

Kui piiratud ruumides tuleb töid ette väga harva, võib olla mõistlikum tellida need sisse vastavalt eksperdilt.

Võta meiega ühendust ja teeme hinnapakkumise!