Igal aastal saab piiratud ruumides surma või tõsiselt viga märkimisväärne hulk inimesi. Õnnetusi juhtub erinevates olukordades, alates lihtsatest hoiustamismahutitest ja lõpetades keerukate tehastega. Ligi 50% kõikidest hukkunutest on inimesed, kes pole mitte ise piiratud ruumi töötama läinud, vaid kes sisenevad sellesse hätta sattunud kolleegi päästmiseks.

Peamised põhjused, miks piiratud ruumides õnnetused juhtuvad, on järgmised:

 • Valed päästmisvõtted või autoriseerimata pääste 
 • Piiratud ruumi sisenemine, eelnevalt õhukvaliteeti testimata
 • Ruumi inertiseerimine (hapniku asendamine mittesüttiva gaasiga tuleohu ennetamiseks) ning seejärel ventileerimata jätmine
 • Inertse gaasi kasutamine mahutist vedeliku välja tõrjumiseks
 • Keevitusventiilide ja -voolikute kasutamine, kuigi nende lekkekindlust ei ole regulaarselt kontrollitud 
 • Voolikute järelevalveta jätmine
 • Piiratud ruumi tekkinud muda/setete uurimata jätmine 
 • Valede või halvas korras hingamisteede kaitsevahendite kasutamine
 • Võimalike toksiliste või süttivate materjalide lekkimise uurimata jätmine
 • Mahuti keevitamine, enne naabruskonnas olevate töötsoonidega kooskõlastamata
 • Ebapädev isolatsioon või kogemata sisse lukustumine
 • Varem testides ohutuks tunnistatud ruumist lahkumine ja hiljem sinna naasmine, ruumi ohutust uuesti testimata

Kuna piiratud ruumidega on seotud nii palju erinevaid riske, tuleb nendes töötamisel kasutada spetsiaalset varustust ning järgida rangeid ohutusreegleid. Piiratud ruumi sisenev personal peab olema vastavalt koolitatud. Meeskonnas peab alati olema lisaks ruumi sisenejale ka päästja, kes suudab õigesti reageerida hädaolukorras, ning nn Topman, kes ruumi mitte kunagi ise ei sisene.

Vaid nõuetekohane koolitus, varustus, ettevalmistus ja mõtteviis aitavad ära hoida raskeid õnnetusi. 

Kui sinu töötajad või alltöövõtjad peavad vahel töötama mahutites, silodes, torudes, šahtides, kambrites või teistes piiratud ligipääsuga ruumides, saada nad koolitusele Skyproffi!

Meie kogenud koolitajad on ise ka praktikud, kes on töötanud piiratud ruumide objektidel nagu Iru Elektrijaam (põletuskambri puhastus ja hooldus) ning Leiburi tehas (jahusilode puhastus ja inspektsioon).

Piiratud ruumide koolitusel käime läbi kõik vajalikud teadmised nii teoorias kui praktikas. Vaid päris elu simuleerides saab tagada töötajatele vajalikud harjumused, et nende ülesannete täitmine riskantsetes keskkondades oleks ohutu ja efektiivne.

VAATA KOOLITUSE KOHTA LISA

 

 

Kui piiratud ruumides tuleb töid ette väga harva, võib olla mõistlikum tellida need sisse vastavalt eksperdilt.

Võta meiega ühendust ja teeme hinnapakkumise!