Töövahendite valimine

Kõrgtööde teostamisel on väga tähtsal kohal kasutatavad töövahendid, kuna töötajate tervis ja ohutus sõltub just nendest. On oluline kirjeldada detailselt, kuidas erinevaid töövahendeid kasutada ja milliseid valida.

Töö tegemisel tuleb eelistada üheseid turvameetmeid. Töövahendite mõõtmed peavad vastama tehtava töö iseloomule, eeldatavale koormusele ning võimaldama ligipääsu. Oluline on ka see, et ohu korral oleks töötajatel lihtne ohutusse kohta pääseda.

Järgnevalt toome näite erinevate meetodite plusside ja miinuste  kohta sisepuhastuses.

Näide: katuse puhastamine seestpoolt

  • Kasutades püsivalt paigaldatud juurdepääsuvahendit – maksimaalne tehniline ohutus: konstruktsioon võimaldab täita puhastusnõudeid ja tagab optimaalsed töötingimused. Juurdepääsuvahendite nõuetekohase konstruktsiooni ja kasutuse puhul tööohutusalased riskid puuduvad.
  • Kasutades torntellingut tegemist on ohutu töökohaga, mille sile pind võimaldab kasutada ka pikendatavaid puhastusseadmeid. Samas vajavad torntellingud mittelibedat aluspinda ja kohandamist vastavalt kõrgusele; töötajad ei tohi liigutamise ajal tellingule jääda; maksimaalsel kõrgusel on vaja torntellingu aluspinna suurendamist ning paigalt liikumist takistavaid lukustusseadmeid.
  • Kasutades teisaldatavat käär- või masttõstukiga tööplatvormi – eelisteks on lihtne kasutamine, võimalus kasutada kitsastes ja raskesti ligipääsetavates kohtades, mahuvus läbi ukseava, mehaaniline ülestõste süsteem, kõrgusega kergelt kohanemine. Puudusteks on tülikas tõstmisprotsess, mis võib olla ohtlik, masttööplatvormidel piiratud töökõrgus ja väike tegevusraadius ning nõue, et tõstuki liigutamisel peavad töötajad lahkuma ega tohi teha järske liigutusi.
  • Kasutades poomtõstukiga tööplatvormi – see on ohutu variant, mis tagab juurdepääsu peaaegu kõikidele kohtadele ja mahub ustest läbi, võimaldab töötamiskohta täpselt kohandada, on hea suurte pindade töötlemiseks ning millel on suur tegevusraadius. Samas peavad põrandad ja alused taluma suurt koormust, tööpind võib konstruktsioonie lisades väheneda ning tuleb vältida järske liigutusi.
  • Kasutades redelit – redelit võib kasutada alles siis, kui tööd on muude  töövahendite abil võimatu teha! Redeli peal töötades on töötajal suur kukkumisoht ja ebaergonoomiline tööasend (üht kätt tuleb kasutada ohutuse tagamiseks); vaja on suurt toetuspinda; juurdepääs vaid väikesele tööpinnale; ei ole ruumi puhastusvahendite ega tööriistade jaoks.
  • Kasutades rippistet/köielt ligipääsu –  seda kasutada siis, kui ei ole võimalik tellinguid ega tõstukplatvorme kasutada. Köielt ligipääsu kasutades on kasutusaeg piiratud ning selle jaoks on vaja väljaõppinud, pädevaid ja tugevaid töötajaid. Rippistme kasutamise jaoks on vaja sobivaid ankrupunkte, vaja on kahte sõltumatult kinnitatud köit (töököis ja ohutusköis). Lisaks on oluline eriväljaõppe läbimine ning julgestavad töötajaid.
TELLI VARUSTUSE KONTROLL MEILT