Kuidas valida kukkumiskaitsevarustust?

Kukkumiskaitsevarustust peab kasutama iga töö sooritamiseks, mida tehakse kõrgemal kui 2 m allolevast pinnast. Vigastusteoht tekib juba ühe inimese pikkuse kõrguselt kukkumisel. 

Turvarakmed ja lisavarustus on nõutud, kuna need tagavad efektiivselt töötaja turvalisust libastumise või kukkumise korral. Kui tehtav töö nõuab kukkumiskaitsevarustuse kasutamist, on ülioluline valida selle töö jaoks sobivad rakmed, et töötajal oleks igal ajal mugav ja ohutu tegutseda. 

Kukkumiskaitse süsteemi moodustavad osad

  • Kinnituspunkt

Sinu kukkumiskaitse süsteem peab kuhugi kinnituma. Ankrupunkt toetab kogu süsteemi juhul, kui peaksid kukkuma. Ankrud võivad olla kas püsivad või ajutised sõltuvalt sellest, kui tihti selles konkreetses kohas kukkumispeatajaid kasutatakse. Statsionaarne kinnitus punkt peab vastama EN 795 standardi nõuetele ja ajutine ankurpunkt taluma staatilist koormust 1,5 tonni.

  • Ühenduslülid

Olenevalt kasutatavast süsteemist võib minna vaja ankurslingi, horisontaalset või vertikaalset julgestusliini,köiehaarajat ja amortisaatorit löögijõu vähendamiseks. Need on kukkumiskaitsevarustuse osad, mis ühendavad rakmed ankruga. Nende osade ülesanne on peatada kukkumine ning vähendada kukkumisel löögijõudu. Julgestusliinid võivad olla nii automaatselt kui manuaalselt reguleeritavad, olenevalt konkreetsest tööülesandest.

  • Rakmed

Kõige äratuntavam osa kukkumiskaitse süsteemist on rakmed. See osa varustusest on mõeldud kukkumist peatama. 

Kõrgtööde rakmed peavad olema olema asjakohased: 

  • Rakmed peavad võimaldama efektiivselt sooritada tööülesandeid. 
  • Kõikidel kõrgtöödel (kõrgemal kui 2 m aluspinnast) kasutatakse kukkumise peatamise rakmeid, mis on kogukeha rakmed D-aasadega turjal ja rinnal. Standard: EN361. 
  • EN813 standardi rakmeid kasutatakse peamiselt köisligipääsul või muudel juhtudel, kus töötaja peab end positsioneerima nii, et tema raskus on rakmetes. D-aas rakmete puusavööl asetub töötaja kõhule. 
  • EN358 standardi rakmeid kasutatakse mastitöödel, kui töötaja seisab toru, tala vms peal. Rakmete eesmärk on hoida kasutajat konstruktsiooni lähedal ning võimaldada kasutada mõlemat kätt. Rakmetel on kaks D-aasa puusavööl – üks kummalgi puusal.  
  • Rakmed peavad olema õige suurusega ja piisavalt reguleeritavad, et neid oleks võimalik kasutada nii suvel kui talvel. Vali sellised rakmed, millel on reguleeritavad nii õla- kui ka jalarihmad. Vaid nii saad olla veendunud, et neid rakmeid on võimalik õigesti selga reguleerida. 
  • Vale suurusega ja valesti reguleeritud rakmed võivad kandjat kukkumise korral vigastada.

NB! Mitte iga D-kujuline aas rakmetel ei ole D-aas! D-aasaks kutsutakse vaid neid ühendusi, kuhu kinnitub kukkumiskaitse (rinnal või turjal), laskumisvahend (kõhul) või positsioneerimise töököis (kõhul või puusadel). 

Siin on näha erinevaid kinnituskohti rakmetel:

ALLIKAD:

https://www.hseblog.com/select-effective-fall-arrest-equipment 

https://www.guardianfall.com/blog/gf-team-blog/214-harness-d-rings-and-fall-protection-applications (rakmete pilt)

telli varustus meilt!