Eestis on köisligipääsu meetodil tööde teostajaid juba küllaltki suur valik, igaühel oma tugevused ja erialad. Miks aga kutsub Skyproff end number 1 kõrgtööde ettevõtteks Eestis?

Siinkohal soovime tuua välja mõned argumendid, mis meid konkurentidest eristavad ja esile toovad.

Lühidalt:

 • Piisavalt suur, et tagada tarnekindlus, samas piisavalt väike, et olla paindlik
 • Enim pakutavaid teenuseid
 • Enim võidetud ja täidetud riigihankeid
 • Ettevõtte tegevus on kindlustatud
 • Suurim valik praktilisi kõrgtööde koolitusi
 • Tasuta kõrgtööde infotunnid kõigile huvilistele
 • Ühisõppused Päästeametiga
 • Skyproff Cup’i (esimese köietehnikute võistluse Eestis) korraldamine 
 • Väärtustel põhinev ettevõtte kultuur

Piisavalt suur, et tagada tarnekindlus. Piisavalt väike, et olla paindlik

Skyproffi käive on aasta-aastalt kasvanud, ületades 2018. aastal 700 000 eurot ning lähenedes 2019. aastal miljonile eurole. See tähendab, et oleme suutelised tagama kliendile sujuva teenuse ning töö saab alati tehtud. Paljud Eesti suurimad energia- ja ehitusettevõtted on meie head kliendid, samas osutame teenuseid ka korteriühistutele ja eraisikutele.

Oleme kohalik Eesti ettevõte ning ja ettevõtte juhtimine põhineb LEAN-põhimõttel. Vajadusel suudame mobiliseerida kuni 40 töötajat ning hallata suuri ja pikaajalisi projekte. Ettevõtte tegevus on organiseeritud nii, et inimeste vahetumine või haigestumine ei mõjuta klienti. Samal ajal oleme paindlikud ja valmis kohanema uute olukordadega ning pühendume sama palju tähelepanu kliendile, kellel on ühe päevane töö.

Huvi korral vaata lisaks:

Enim võidetud ja täidetud riigihankeid

Riigihangetel osalemiseks on väga palju kriteeriume, mis näitavad ettevõtte võimekust nii avalikule hankijale kui ka teistele klientidele. Võrreldes teiste alpinistlikke teenuseid pakkuvate ettevõtetega Eestis, on Skyproff võitnud ja täitnud silmapaistvalt rohkem riigihankeid kui ükski teine teenusepakkuja.

Hangetel edukalt osalemiseks peab ettevõte olema:

 • korruptsiooni- ja võlavaba,
 • tõestatult edukate töökogemustega,
 • läbimõeldud ja põhjalike tööprotseduuridega,
 • piisavalt suure käibe ja sertifitseeritud meeskonnaga,
 • võimeline hanke oma vahendite ja tööjõuga määratud tähtajaks täitma.

Kõik andmed on RHR-is avalikult üleval ning iga edukalt täidetud hange aitab kaasa järgmiste hangete võitmisele.

Skyproff on väga uhke selle üle, et meid on kõrgtöödes usaldanud mitmed avalikud asutused, kohalikud omavalitsused ja suured riigiettevõtted.

Siin on mõned meie teostatud hankelepingud:

  • Narva karjääri kütusetankla mahutite värvimisteenus
  • Aknapesuteenus (Tartu Ülikooli Kliinikum)
  • Eesti elektrijaama plokkide nr 3-4, 5-6 ja 8 metallist suitsutorude ja gaasikäikude tehniline hooldus
  • Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki aknapesu platvormi ja redeli ehitus
  • Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki puhastustööd 
  • Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla küttepindade kohtpuhastamine ja seinapaksuse mõõtmine
 • Täitmisel on lisaks 4 hankelepingut.

Ettevõtte tegevus on kindlustatud

Skyproffi tegevus igal objektil on kindlustatud. Seega, kui peaks juhtuma õnnetus, on valdav enamus kuludest alati kaetud. Kindlustus hõlmab nii kliendi või teise alltöövõtja varade kahjusid kui ka inimeste saadud vigastustega seotud kulusid.

Suurim valik praktilisi kõrgtööde koolitusi

Skyproff on üks vähestest koolitajatest Eestis, mis spetsialiseerub kõrgustes töötamisele. Erinevate koolituste valik on meil suurim:

 • Kõrgtööde ABC
 • Kõrgtööd redelitel
 • Kõrgtööd katustel
 • Kõrgtööd tuulikutel
 • Kõrgtööd mastidel
 • Köisligipääsu koolitus
  • IRATA
 • Aknapesu koolitused
 • Koolitused kliendi enda töökeskkonnas
 • Jpm variandid!

Huvi korral loe lisa meie koolituste lehelt.

Tunneme uhkust selle üle, et meil on 7 m kõrgune koolitussaal, kus on olemas kõik võimalused eeltoodud koolituste läbiviimiseks elulähedases olustikus. Meie koolitajad on kõik ka aktiivsed praktikud, mis tagab elulähedase ja näidetel põhineva õppe, mitte ainult kuiva teooria. 

Koolituse läbimiseks ja diplomi saamiseks on vaja päriselt tõestada, et suudad kõrgtöid endale ja teistele ohutult teostada. Skyproff ei koolita raha saamiseks ja “paberi andmiseks”, vaid ikka valdkonnas ohutuse tagamiseks ja õppuritele elupäästvate oskuste edasiandmiseks.

Tasuta infotunnid – kuna meie missioon on muuta kõrgtööd ohutuks kõigi jaoks

Skyproff korraldab aastas vähemalt 5 tasuta infotundi, milles antakse ülevaade kõrgtööde põhilistest riskidest ning sellest, kuidas neid maandada õigete töövõtete ja varustuse abil. Infotunnist saavad kasu kõik, kes töötavad või organiseerivad tööd vähemalt 2 m kõrgustel pindadel, olgu nendeks siis katused, tellingud, redelid, rippkorvid vms. Mitte ükski teine ettevõte Eestis ei tee pidevat tasuta tööd selleks, et muuta kõrgtööde valdkonda teadlikumaks ja turvalisemaks.

Huvi korral loe lisa meie infotunni lehelt.

Treeningpäevad Päästeametiga

Alates 2018. aastast on Skyproff koos Päästeametiga teinud tasuta õppepäevi kõrgtööliste päästmise teemal. Õppepäevade eesmärk on selgitada välja Päästeameti võimekus köitesse rippu jäänud tööliste päästmisel kõrgustest ning päästetoimingute arendamine kiiremaks ja efektiivsemaks. Hetkel on õppepäevi tehtud Keila Päästekomandoga, huvi on avaldanud veel teisedki üksused. Plaanis on korraldada ka suurem ühisõppus.

Kuna praegu on tööstusalpinism veel küllaltki väike ja uus valdkond Eestis, on Päästeameti võimekus kõrgele köitesse rippu jäänud inimese päästmiseks praktiliselt olematu. Sama on olukord Confined Space ehk kinnistes ruumides (mahutid, šahtid jms) töötamise puhul. Seetõttu on ülioluline teha kõrgtöid alati vähemalt kahekesi (kõrge riskiga kinnistes ruumides vähemalt kolmekesi). Samuti on oluline, et “varumees” objektil oleks läbinud vastava päästekoolituse. 

Loodame, et meie abiga kasvab ka Päästeameti pädevus selle erilise ala harrastajate aitamiseks hädaolukorras. Veelgi enam aga hoiame pöialt, et päästevajadusega olukordi üldse ei tekiks.

Skyproff Cup – Eesti esimene köietehnikute võistlus

Skyproff asus 2018. aastal korraldama Eestis ja ka naabermaades ainulaadset köietehnikute võistlust Skyproff Cup. Võistluse eesmärk on mitte niivõrd konkureerimine ja paremusjärjestuse väljaselgitamine, vaid pigem oma ala tegijate kokku toomine ja ühtsustunde kasvatamine valdkonnas. 

Üritust võib lugeda ka suureks köietehnikute treeningpäevaks. Igal aastal on erinevad ülesanded, mis panevad proovile osalejate kiiruse, osavuse, täpsuse ning ohutusalased teadmised, seda kõike lõbusas ja võistluslikus õhkkonnas. Enne võistlust võivad huvilised käia Skyproffi treeningsaalis tasuta harjutamas. Motiveerimiseks oleme kaasanud ka sponsoreid ning pannud kokku ahvatlevad auhinnapaketid.

Väärtustel põhinev ettevõtte kultuur

Miks peaks klienti huvitama ettevõtte sisekultuur? 

Kuna see aitab tagada häid tulemusi. Kui kõik töötajad on teadlikud firma eesmärkidest ja põhimõtetest ning käituvad vastavalt konkreetsetele väärtustele, teab klient, kellega end seob. Tänapäeval on üha olulisem, et teenusepakkujad ei oleks mitte ainult soodsad ja kiired, vaid et nende maailmavaated ja põhimõtted oleksid kooskõlas kliendi omadega.

Lisaks aitab hea ettevõtte kultuur tagada pikaajalised töösuhted, mis omakorda aitavad tagada sujuvama ja professionaalsema teeninduse.

Võta meiega ühendust!