Kukkumised põhjustavad igal aastal rohkem raskeid tööõnnetusi kui miski muu. Kukkumised on üks kolmest suurimast surmapõhjustajast.

«Kui suudaksime vähendada kas või ainult kukkumisega seotud tööõnnetuste osakaalu, väheneks raskete tööõnnetuste arv Eestis rohkem kui kolmandiku võrra,» tõdes tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.

Kõrgtööde on tegevused ükskõik kui madalal kõrgusel, kust kukkudes võib isik saada viga.

Toome välja 5 suurimat viga, mida kõrgustes töötades tehakse.

 1. Riskide hindamata jätmine
  Tööga kaasas käivate riskide hindamata jätmine on kõikehõlmav viga. “Nurkade lõikamine” viib lõppkokkuvõttes õnnetuste ja suurte kahjudeni.
  Esmalt tuleb hinnata kõiki võimalikke ohte ning seejärel leida lahendusi riskide maandamiseks. Eriti tähtis on seda meeles pidada rutiinse töö puhul.
 2. Valed protseduurid redelite kasutamisel
  Väga tüüpiline tööõnnetuste tekitaja on tavaline redel. Paljud töötajad ei tea, mida peab redeli juures kontrollima enne kasutamist, või millised on ohutud töövõtted redelil.
  Redelite tüüpe ja kõrgusastmeid on erinevaid, seega sageli vajab nende kasutamine spetsiaalset treeningut, kus õiged töövõtted ka praktikas läbi tehakse.
 3. Turvavarustuse valesti kasutamine
  Turvavarustus võib päästa kukkumise korral töötaja elu. Küll aga toimib see vaid siis, kui nii varustus kui ka ankurpunktid on valitud vastavalt konkreetsele tööle ja neid kasutatakse õigesti.
  Varustuse õigesti kasutamine eeldab seda, et töötaja on saanud selleks piisava väljaõppe kas oma ettevõttes või spetsiaalse teenusepakkuja juures.
 4. Turvavarustuse hooldamata jätmine
  Varustust peab laskma vähemalt kord aastas pädeval isikul kontrollida. Samuti peab varustust hooldama, et maksimeerida selle kasulikkust ja eluiga. Kui seda ei tehta, kannatab varustuse efektiivsus.
  Hooldamise läbiviimised peavad olema selgelt dokumenteeritud.
 5. Väljaõppeta töötajate objektile saatmine
  Töötajad peavad olema saanud väljaõppe, et töötada ükskõik millisel kõrgusel. Ka 1 m kõrguselt kukkudes võib saada raske töövigastuse.
  Lisaks inimelude kahjustamisele toovad tööõnnetused kaasa palju rahalist ja mainekahju ettevõttele. Ka kõik ohutuskoolitused tuleb ettevõttes dokumenteerida.

Kõrgustes töötamise ja kukkumisega seotud juhtumid moodustavad püsivalt suure osa tööõnnetustest. Taga enda ettevõttes ohutus, olles teadlik nendest viiest suurimast ohutegurist!

Kui vajad ohutuse tagamisel abi, siis Skyproff pakub erinevad kõrgtööde koolitusi ning aitab sind kõrgtööde varustuse ostmise ja kontrollimisega.

Kutsume sind ka TASUTA infotunnile, kust saad algteadmised erinevatest kõrgustes töötamise riskidest ja nende ennetamisest.

OSALE TASUTA KÕRGTÖÖDE INFOTUNNIL!