Praktiliselt igas eluvaldkonnas tuleb mõnikord ette olukordi, kus on vaja küsida hinnapakkumisi. Vabal turul on tegijaid palju ning hinnavahed võivad olla mitmekordsed. Lisaks sellele on huvitav teada, milliseid lahendusi erinevad pakkujad samale murele välja mõtlevad.

Selleks, et saadavad pakkumised oleksid võimalikult kasulikud, toome välja mõned nipid päringu esitamiseks. 

Nende nippide koostamisel oleme silmas pidanud akende pesu päringuid, kuid põhitõdesid võib rakendada ka ükskõik milliste teiste pakkumiste küsimisel.

Päringusse tasub panna kirja:

 • Kes on tellija? Eraisik, ettevõte, korteriühistu?
 • Kontaktisiku nimi, telefoninumber, e-postiaadress.
 • Objekti aadress ja vajadusel täpsustus (nt milline maja hoovis).
 • Milliseid aknaid soovitakse pesta?
  • Kui kõiki aknaid ei ole vaja pesta, siis on väga tähtis selgelt defineerida, mis kuulub töömahtu ja mis mitte
  • Teha pildid (kas google street view rakendusega või ise kohapeal). Kui soovitakse kahte erinevat pakkumist, siis teha erinevatest versioonidest pildid.
  • Joonistada peale, mis aknad lähevad pesuks. Hea programm selleks on näiteks Lightshot.

Oleme välja toonud akende pesu tellimuse täpsustused, mida jälgida. Enne tellimuse esitamist mõtle läbi, millistele pindadele soovid pesu tellida:

 • VÄLJAST akende pesu
  • Kõik fassaadi aknad
  • Koridori aknad
  • Rõdupiirded väljastpoolt
  • Prantsuse rõdud väljastpoolt
  • Rõduklaasid (klaasitud rõdudel)
  • Rõdu taga olevad toa aknad
  • Prantsuse rõdu taga olevad aknad
 • SEEST akende pesu
  • Koridori aknad seestpoolt
  • Rõdupiirded seestpoolt
 • ERIPESU / ehitusjärgne puhastus
 • Mitte klaasist pindade puhastus
 • Katuseaknad
 • Keldriaknad
 • Varikatused

Küsimused, millele vastamine aitab pakkumist koostada:

 • Kuidas on aknaid varem pestud (meetod: tõstukiga, alpinistlikult, teleskoopvarrega)?
 • Millal viimati aknaid pesti?
 • Kui kaua on pesijatel varasemalt aknapesuga aega läinud?
 • Kuidas pääseb katusele?
 • Milline on parkimise võimalus?
 • Kas töö teostamiseks on veeallikas olemas? Kui jah, siis kus see asub?
 • Kas on takistavaid tegureid (kellaajad, ligipääs jne)?

Mida rohkem infot päring endas sisaldab, seda kiiremini ja täpsemini on võimalik koostada hinnapakkumine.

Kui võimalik, siis pane kogu info kirja ühte dokumenti.

TIP: Kui panna kogu info Google dokumenti, siis saab seda ka jooksvalt täiendada. Näiteks, kui üks töövõtja küsib täpsustavaid küsimusi, saab panna need koos vastustega faili kirja. Nii näevad sama infot kohe ka teised pakkujad ning Sa ei pea igaühele eraldi vastuseid saatma.

VAATA MEIE AKNAPESU PAKKUMISI!