Käesolevas artiklis räägime lähemalt betoonpinnaga tööstuslike korstende värvimisest. Sellel on kaks poolt: teoreetiline ja praktiline.

TEOREETILINE POOL

Kujutame ette, et korstna pind koosneb kolmest “kihist.” 

Seestpoolt väljapoole minnes on need:

  1. Betoon
  2. Nakkepind
  3. Värv

Nakkepind on kiht, kus värv ja betoon segunevad ja hoiavad teineteisest kinni.
Kui nakkepind kaob, tuleb värv betooni küljest lahti. 

Miks nakkepind ära kaob?

Keskkonnategurid nagu niiskus, keemilised reaktsioonid, temperatuur ja UV-kiirgus mõjutavad nii värvi kui ka betooni.

Värvitootjad teevad värvi selliseks, et see oleks võimalikult vastupidav antud keskkonnateguritele ja kaitseks allolevat betooni. 

Tootjad annavad värvile garantii, mis sisuliselt tähendab, et nad segavad värvi kokku nii, et see peab vastu lubatud ajaperioodi vältel. Tootja määrab ka tingimused selleks, kui puhas ja kui kare peab nakkepind olema, et antud värv seal võimalikult kaua püsiks.

Nakkepinna eest vastutab aga paigaldaja/värvija.

Vana värvi üle värvimine

Kui vana värv üle värvida, on skeem järgmine:

  1. Betoon
  2. Nakkepind (vana)
  3. Värv (vana)
  4. Nakkepind (uus)
  5. Värv (uus)

See tähendab, et paigaldaja/värvija vastutab nakke tekitamise eest vana värvi ja uue värvi vahel. Selleks tuleb vana värv puhastada rasvast ja tolmust ning vajadusel karestada.

Paigaldaja/värvija ei vastuta betooni ja vana värvi vahelise nakkepinna eest (punkt nr 2), kuna seda ei saa tema mõjutada. Sellisel juhul kannab riski Tellija. Kui vana nakkepind on halb, tuleb esmalt tellida vana värvi eemaldamine.

Kui värv peaks maha kooruma, siis vaadatakse esmalt, kas see tuli lahti betoonist või uue ja vana värvi vahelt.

  • Kui betoonist, siis paigaldaja ei vastuta.
  • Kui uue ja vana värvi vahelt, siis vastutab.

PRAKTILINE POOL

Kui Tellija soovib värvi koorumise riski maandada, siis tuleb vana värv eemaldada. 100% värvi eemaldamine on väga kulukas ja sellepärast mitmed Tellijad võtavad vahepealse variandi ehk ainult lahtise värvi eemaldamise. Vastavalt pinnale ja värvile, tuleb valida õige eemaldamise meetod: mehaanilised tööriistad, survepesu, liivaprits ja keemia.

100% värvi eemaldamiseks tuleb valida kas ultra-kõrge survepesu või liivaprits.  Ainult lahtise värvi eemaldamise puhul kasutatakse enamasti survepesu ja seal juures  tehakse oletus, et kui värv pesuga maha ei tule, siis ilmselt on (vana) nakkepind veel rahuldava tugevusega.

Keeruline on hinnata, et mis on piisav survetugevus (bar) ja veevoolu hulk (l/min), et saaks öelda: “Kui selle survega pestes värv maha ei tule, siis on nake piisav.”  Lihtsalt analüüsides hinnata ei saagi, tuleb teha katseid ja see on kulu, millega Tellija peab arvestama. Meie kogemusel saab kooruva värvi maha alates 350 bari survepesuga. Kohtades, kus nakkepind on nõrk aga värv veel ei kooru, tuleb kasutada juba oluliselt tugevamat survet 800-1200 bari.

Lisaks on veel probleem, et kui vana värv uuega üle värvida, siis nende kahe vahel võib tekkida keemiline reaktsioon. Uus värv “tungib” vana värvi sisse. See võib vähendada naket vana värvi ja betooni vahel.

Kindluse mõttes on vaja teha enne katse väikesel pinnaosal, et uue värviga üle kattes ei oleks ohtu vana nakkepinna kadumiseks.

Teoreetiliselt on võimalik, et vana värvi all toimub keemiline protsess, mis jõuab näiteks 2 aasta pärast sellisesse staadiumisse, et vähendab naket ebarahuldava tasemeni. Siis kukub vana värv, koos uue värviga selle peal. 

Praktilise kogemuse pealt saame öelda, et vana värvi üle värvimine kestab umbes 5 aastat, kuid garantiid sellele anda on põhimõtteliselt võimatu. Sama põhimõte kehtib ka betoonpinna parandusel.

Telli teenus meilt