Heal lapsel mitu nime – kõrgustes tehtavaid töid saab iseloomustada mitmete sõnadega.
On need mõisted aga sama tähendusega või mitte?

Köisligipääs
Ingliskeelsest “rope access” väljendist otse tõlgitud sõna pole küll kõige ilusam, aga kirjeldab kõige täpsemalt seda töömeetodit. Nimelt tähendab köisligipääs ehk alpinistlik lähenemine seda, et töötaja toetuspunkt asub tööpositsioonist kõrgemal. Selleks peab töötaja pääsema kõrgemasse punkti, kinnitama end sinna ning laskuma alla mööda köisi. Köisligipääs ei kirjelda kõrgustes tehtavat tööd, vaid kõigest ligipääsumeetodit. See on turvaline alternatiiv näiteks tellingutele ja tõstukitele. Skyproff pakub köisligipääsu koolitust, mille läbimisel saab kõrgtööde tunnistuse, mis kehtib 2 aastat.

Tööstusalpinism/ehitusalpinism
See mõiste on Eesti spetsialistide seas enim levinud. Pigem kirjeldab see tööstuslikke ja ehituslikke tegevusi, mida teostatakse alpinistlikul moel ehk köite pealt. Näiteks võib siia alla lugeda alpinistlikul meetodil värvimist, krohvimist, paigaldust, eemaldust ning parandust. Hoolimata sõna spetsiifilisusest kasutatakse neid mõisteid ka tööde kohta, mis ei pruugi olla seotud ehituse/tööstusega, näiteks puhastustööde (akende pesu, fassaadi puhastus) või vaatluse (inspektsioon, pildistamine) kohta.

Kõrgtööd
Kõrgtööd on kõige laiem mõiste, mida saab kasutada igasuguste kõrgustes tehtavate tööde kohta. Lisaks alpinistlikule meetodile saab kõrgtöid teostada näiteks rippkorvist, tõstuki pealt, katusepinnalt või redelilt. “Kõrgtöö” iseloomustab vaid seda, et töö asub maapinnast vähemalt 2 m kõrgemal ja selle teostamisel on kukkumisoht, kuid ei kirjelda tehtavat tööd ennast. Kõrgtööks loetakse muide ka tööd sügavustes ehk allpool maapinda, kui töötajal on sügavamale kukkumise risk (samuti alates 2-meetrisest kõrguste vahest).

Skyproffis on rõhk oma ala spetsialistidel, kes töötavad alpinistlikult, mitte alpinistidel (ronijatel), kes tahavad saada spetsialistideks. Kliendid tellivaid meid tööd teostama ja probleeme lahendama, mitte niisama ronima ja turnima. Võtame köisligipääsu meetodit mitte kui oskust iseenesest, vaid abimeedet rasketesse kohtadesse pääsemiseks. Igal töötajal on oma erialased oskused (näiteks ehituse, metallurgia või elektritöö alal), mida nad rakendavad peamiselt köitel rippudes.

Kõigest eelnevast räägime ka kõrgtööde infotunnil, mis on tasuta ja avatud kõigile uudistajatele.

Kui aga on huvi praktilise koolituse vastu, siis pakume ka kõrgtööde koolitust, kuhu on oodatud osalema kõik, kes töötavad näiteks tellingutel, redelitel, katustel, tõstukitel jm kõrgematel pindadel. Koolituse läbijale antakse 2 aastat kehtiv tunnistus.

Tutvu meie teenustega!