Skyproffi üks eesmärke on oma tegevuste abil muuta kõrgtööde teostamist Eestis turvalisemaks. Kõrgtöödeks loetakse kõiki töid, mida tehakse enam kui 2 m kõrgusel tasapinnast.

Eesti seadusandlus ei ole kõrgtööde suhtes nii täpne ega range kui mõnes muus riigis. Siiski on ka kohalikes seadusaktides toodud välja kõrgtööde varustuse kontrollimise vajadus. Kirjutame siinkohal välja kõik vajalikud nüansid kõrgtööde varustuse kontrollimise kohta.

KES?

Oma varustust peavad laskma kontrollida kõik isikud/ettevõtted, mis tegutsevad kõrgustes üle 2 meetri ning kasutavad selleks spetsiaalset varustust:

  • kiivrid,
  • rakmed,
  • karabiinid,
  • kukkumiskaitsevahendid,
  • köied,
  • slingid,
  • tross-slingid.

See hõlmab näiteks köitel, mastidel, tellingutel, tuulikutel, katustel ja redelitel töötajaid.

Siin räägime peamiselt iga-aastastest varustuse inspektsioonidest. Neid kontrolle teostab selleks pädev isik, kes väljastab ka ametliku kirjaliku otsuse iga kontrollitud toote kohta.

Varustuse kontrollimiseks vali keegi, kes:

  • omab pädevustunnistust,
  • on pikaajaliste kogemustega antud valdkonnas,
  • keda soovitab varustuse müüja.

Lisaks peab iga tööline ise enne varustuse kasutamist selle üle kontrollima. Iga kord enne töö alustamist tuleb vaadata, ega varustusel ei ole näha kahjustusi, rebendeid, täkkeid, auke, plekke, roostet, söövitusjälgi jms.

MIKS?

Kõrgtööde varustus on loodud selleks, et õnnetuse juhtudes kaitsta töötajat kukkumissurma eest. Kõikidel toodetel on vastavus kindlatele standarditele, mis määravad ära nende omadused ja kasutusviisid. Varustuse kasutamise käigus võib tahes-tahtmata kannatada selle vastupidavus või muud omadused.

Kes meist tahaks riskida oma eluga, töötades amortiseerunud varustusega? Seega on vaja teostada regulaarseid kontrolle, et tagada varustuse kasutamise ohutus.

MILLEST LÄHTUDA?

    1. Eesti Vabariigi määrus “Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord” (§ 2 lõige 6)

§ 2. Üldnõuded ja kohustused

(6) Tööandja on kohustatud:

1) tagama, et töökohal oleks ruum isikukaitsevahendite hoidmiseks ja hooldamiseks;

2) pidama töötajatele väljastatud isikukaitsevahendite arvestust;

3) enne kasutusaja lõppu oma kulul parandama või asendama kõlbmatuks muutunud isikukaitsevahendi;

4) tagama, et töötajale väljastatav isikukaitsevahend oleks töökorras, puhas ning et seda valmistaja antud kasutusjuhendi kohaselt regulaarselt kontrollitaks ja hooldataks;

5) korraldama töötajale isikukaitsevahendi kasutamise väljaõppe, vajadusel näitliku kasutamise ning teavitama töötajat terviseriskist, mis kaasneb kaitsevahendi mittekasutamisega

     2. Toote kasutusjuhend

Iga valmistaja lisab varustusele juhendi toote kasutamiseks ja hooldamiseks. Just nende juhiste järgimine aitab tagada toote ettenähtud eluea ning eesmärgipärase toimimise. Suurem osa kasutusjuhendeist näeb ette toote kontrollimise kompetentse isiku poolt 1 kord aastas.

VARUSTUSE ELUIGA

Metallist toodete eluiga ei ole tavaliselt määratud aastatega. Vaid mõned laskumised liivase köiega võivad laskumisvahendi eluea lõpetada.

Tekstiilist toodete eluiga võib ulatuda 5-10 aastani. Igapäevase kasutuse puhul soovitame tekstiilist varustust kasutada kuni 3 aastat.

Kui kõrgtöödega tegeletakse igapäevaselt, peaks keskmiselt 3-4 aasta tagant arvestama kogu varustuse väljavahetamisega.

Ka siis, kui varustust ei kasutata, kehtivad samad maksimaalsed eluead. See tähendab, et näiteks 10 aastat pärast tootmist originaalpakendist võetud Petzli rakmeid ei tohi enam kasutada ja 6 aastat vana Skyloteki varustus ei pruugi samuti enam õigesti toimida – isegi, kui neid asju keegi kunagi kasutanud pole.

***

Kõrgtööde varustuse inspektsioonidega aitab Sind vajadusel Skyproff!

Loe lisa ja telli varustuse kontroll siit.

Telli varustuse kontroll meilt!