Mis on Confined Space kõrgtööd?
Miks on mahutites töötamiseks vaja vähemalt 3 inimest?
Miks on suletud ruumis kõrgtööd palju kallimad kui “tavalised” kõrgtööd?
Loe edasi ja saad teada!

Mis on Confined Space töö?

Sõna-sõnalt tähendab see tööd piiratud, kitsas ruumis samuti võib olla ligipääs piiratud. Näiteks loetakse siia alla erinevate mahutite, kambrite jm ruumide puhastus. Peamiselt läheb selliseid puhastustöid vaja erinevates tööstustes (toiduaine-, elektrienergia- jms tootjad).

Kõrge riskiga ehk High Risk Confined Space tööga on tegu näiteks siis, kui ruumi ja sellest välja pääseb vaid luugist kambri ülaosast, töö on erinevatel tasanditel või hapniku keskkond on rikutud erinevatest gaasidest. See tähendab, et kui ruumis sees peaks töötajaga midagi juhtuma, saab teda päästa vaid üles ja läbi luugi tõstes.

Mida peab teadma Confined Space töö tellimisel?

Tavalise kõrgtööde kogemusega töötaja või ettevõte ei päde veel mahutite seest inimesi välja tooma. Kui mahuti alt inimesed välja ei saa ja pääste peab toimuma üles läbi väikese luugi, on vaja eriväljaõpet. 

Sellised juhud on väga harvad, kui mahutis õnnetusse sattunud inimene on selleks hetkeks veel elus, kui (riiklik) päästemeeskond kohale jõuab. Peamiselt on süüdlaseks rippumistrauma (loe selle kohta lisa siit). Sellepärast ei ole Päästeametil ka otsest väljaõpet selliseks tegevuseks. Pigem lõigatakse mahuti alumisse osasse auk ja tuuakse kannatanu sealt välja. 

Veel on tähtis meeskonna suurus – Confined Space töö puhul on miinimumnõue 3 inimest.

  1. Topman ehk mees ülal – juhib operatsiooni ning ei tohi augu pealt lahkuda.
  2. Väljaõppega tehnik, kes teostab töid mahutis (1-2 tk).
  3. Stand-by rescue person ehk päästja, kes vajadusel laskub mahutisse kannatanut päästma. Ei tohi olla sama, kes Topman.

Üldiselt on sõltuvalt töömahust vaja vähemalt 4 inimest, sest üks inimene ei saa mahutis töötada järjest üle 1- 4 tunni. Aega võib lühendada rasked töötingimused: kuumus, vähene nähtavus, tolmused tingimused, mis nõuavad hingamis süsteemi filtrite vahetust.

Miks on Confined Space tööd nii kallid?

Kvalifikatsioon

Töid teostavas ettevõttes peab olema pädev isik, kes korraldab kinnisest (mürgisest) keskkonnast päästmise (ehk High Risk Confined Space Rescue). See pädevus peaks olema tõendatud kolmanda osapoole poolt välja antud tunnistusega. Ainult ettevõttesisesest juhendamisest siin ei piisa.

  • Esimene variant, et inimene on käinud isikukaitsevahendite tööohutuse loengul (mis aga ei taga ühtegi praktilist oskust).
  • Teine variant, et tal on praktiline kõrgtööde kvalifikatsioon ja kogemus, mis on tõendatud tunnustatud kolmanda osapoole poolt.
  • Kolmas variant, et ta on koolitatud inimesi päästma. 

Ettevõte peab suutma tõendada, et neil on vähemalt üks isik, kellel on pädevus kõrgustes töötamise pääste korraldamiseks. Sellel isikul peab olema miinimum töökogemus 3 aastat ja pädevust tõendav tunnistus kolmanda osapoole poolt (näiteks IRATA Level 3 tase või samaväärne).

Tunnustatud kolmandad osapooled on IRATA, SPRAT, SOFT, NS 9600-1:2010 või muud samaväärsed.

Üks kurb näide Eestis toimunud õnnetusest, kus Auvere elektrijaama ehitusel jäid töölised mürgise tuha alla ja said viga. Selline töökeskkond nõuab samuti High Risk Confined Space väljaõpet:

Mahutite sisu

Tavaliselt kasutatakse kõnealuseid kitsaid ruume toidujäätmete, õli, tuha, prügi vms hoiustamiseks. See tähendab, et

  1. keskkond on mürgine ning töötajate tervise kaitsmiseks on vaja kasutada spetsiaalset lisavarustust
  2. keskkonnas töötamine võib rikkuda suure osa kasutatavast varustusest, mille eluiga muidu on mitu aastat

Lendlev tuhk ja mürgised jäätmed võivad tekitada varustuses keemilisi reaktsioone ning muuta nende omadusi kukkumise peatamisel, mistõttu ei ole ohutu sama varustust enam kasutada. Kui leidub ettevõte, kes teeb sellisele tööle teistest tuhandete eurode võrra soodsama pakkumise, tuleb see hinnavõit suure tõenäosusega kellegi eluga mängimise arvelt. Isegi, kui varustust saab veel kasutada, võib selle puhastamisele ja inspekteerimisele kuluda terve päev.

Kokkuvõte

Kinnises, mürgises, määrivas ja pimedas ruumis on väga raske töötada nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Eriti veel teadmisega, et sinu elu sõltub õnnetuse korral vaid su paarimehest, kes üleval ootab. Õnnetus ei hüüa tulles ning sellises keskkonnas võib ka väiksem vahejuhtum lõppeda surmaga, kui meeskond ei ole treenitud hädaolukorras tegutsema.

Kui Sinul on vaja teostada töid sellises kõrge riskiga mahutis, konteineris, šahtis, kambris vm ruumis, palun tee vastutustundlik valik. Seadusandlus ja riiklik pääste ei ole veel sellel alal järele jõudnud, mistõttu on tellijate käes suurim võim pakkujate töömeetodite kujundamisel. Kui ostetakse odavaimat hinda, tuleb see pea alati ohutuse arvelt.

Väga oluline on nõuda, et ettevõttel oleks varasem kogemus kinnises (mürgises) keskkonnas töötamisega. Küsida tuleb kolmanda osapoole poolt väljastatud sertifikaati Confined Space pädevuse kohta. Vaid nii saab kindel olla, et töö on korraldatud vastavalt ohutusnõuetele ning et töötajad teavad, mida teevad.

Skyproff pakub ka Piiratud ruumi koolitust ehk Confined Space koolitust, koolitusele registreerimiseks või lähema info saamiseks saada meile päring.

telli meilt!