Suurtes lao- ja tootmishoonetes on kõrgelasuvaid kohti, kuhu on kogunenud tolm ja mustus. See võib muutuda ohtlikuks või tekitada tootmises kvaliteedi probleeme.

Vahelaed, šahtid, laealused konstruktsioonid, kõrged masinad ja seaded ei saa regulaarset puhastust ja sinna koguneb tolm, sest sellised kohad jäävad igapäevase koristuse käigus tähelepanuta.

Miks peaks ka neid kohti aegajalt puhastama?

Pinnal seisev tolm ei ole tavaliselt suur probleem. Ohtlikuks võib see muutuda asjade kokku langemisel ning tekitada sellega erinevates tööstustes väga palju kahjusid.

Igapäevaselt on tolm tervise risk inimestele, kes seal töötavad.

 • Toiduainete ja elektroonika tööstuses võib alla pudenenud tolm tekitada kvaliteedi probleeme. Sellised tehased nagu Enics (Elva) ja Porsche (Saksmaa) tellivad regulaarselt tootmishoonetele puhastust.
 • Puiduga tegelevatel tootmistel on kõrgendatud põlengu oht, sest saepuru on kergesti süttiv materjal.
 • Mitmetel toiduainete tööstustel on eriti suur tolmuplavatuse risk. Igasugune peenike tolm on pinna peal ohutu kuid õhku paisatuna muutub põlemise pind nii suureks, et tekib plahvatus.Suure rõhu muutuse tekkimisel lendavad hoonetel seinad ja katused küljest. Tolmuplahvatuse eriti ohtlikud verisoonid on siis kui see tekib jahust, suhkrust, mõnest keemiliselt hästi põlevast materjalist või näiteks metalli (eriti alumiiniumi) tolmust.

KAS TOLM ON SINU TOOTMISES PROBLEEM?

See lihtne kontrollnimekiri võiks olla esimeseks sammuks probleemi kaardistamisel.

 • Kas siin leidub loomulikult tolmavaid materjale?
  • Laos hoiustatav
  • Tooraine
  • Tootmisliin
  • Kaup
  • Töö käigus kasutatavad materjalid ja ained
 • Kas siin tehtav töö tekitab tolmu?
  • Mehaaniliselt
  • Muudel viisidel
 • Kas ruumides on kõrged laed või raskesti ligipääsetavad kohad kuhu igapäevane koristus ei pääse?
 • Peidetud nurgatagused, kõrgemad kohad ja muud kohad, kus käiakse harva
 • Peent tolmu ei pruugi palja silmaga näha olla, seega selle tuvastamiseks tuleks kasutada spetsiaalset tolmulampi

Mis võib juhtuda, kui tolmu ei puhastata?

TOLMUPLAHVATUS

Tolmuplahvatus tekib siis, kui kogunenud tolm liigub ning saab kokku süüteallikaga. Tolmuplahvatused on maa pealt pühkinud terveid tootmiskomplekse. Ahelreaktsiooni tõttu järgneb esialgsele plahvatusele veel mitmeid, mis laastavad kogu hoone. Isegi viimasel aastakümnel on üle maailma toimunud mitmeid katastroofilisi tolmuplahvatusi, mille tõttu on surnud kümneid inimesi, vigastada saanud sadu ning tekkinud kahju mitmetes miljonites eurodes.

Tolmu puhastamine on delikaatne protsess, kuna tolm ei tohi minna lendu. Mida kauem on hoone olnud puhastamata, seda rohkem tuleb pöörata tähelepanu ettevaatlikkusele. Skyproffi meeskonnal on kogemusi erinevatest ladudest ja tootmishoonetes, sealhulgas toidutehastes.

Tolmuplahvatusest tekkinud kahjusid ei kata kindlustus (kui see just ei ole poliisi sisse kirjutatud). Kui nõuetele vastav puhastu/hooldus on tegemata, siis veeretab kindlustuse andja  vastutuse kinnisvara omanikule. Üldiselt võetakse vastutusele juhatuse liikmed ja inimestele tekkinud kahju peab ettevõte maksma kuni selle inimese elu lõpuni.

ALLERGIAD

Tolmu ohtlikkus inimesele sõltub peamiselt tolmuosakeste suurusest ja päritolust. Mida suuremad osakesed, seda kergemini jäävad need ninasse või kurku kinni ning heidetakse sealt taas välja. Peenemad osakesed aga pääsevad hõlpsamini kopsudesse. Ultrapeened kübemed jõuavad lausa otse vereringesse.

Tolmuallergia sümptomid:

 • Aevastamine
 • Vesine nina, kinnine nina
 • Kurguärritus, köhimine
 • Silmade vesistamine ja ärritus
 • Naha punetus, ärritus, kuivus, sügelus
 • Astma korral võivad tekkida hingamisraskused, rinna kinnisurutuse tunne jm raskemad sümptomid
 • Aastakümnete järel võivad tolmuses keskkonnas olemise tagajärjel tekkida kopsuvähk, nahavähk, astma ja pneumoonia

Tolm mõjub tervisele kehvasti ka siis, kui inimene ei ole allergik. Allergia ei pruugi olla konkreetselt tolmu vastu, vaid ka ükskõik millise tolmu koostisosa vastu.

Lisaks tootmisest pärinevatele osakestele koosneb tolm veel paljudest osadest:

 • Õuest tuppa kantud õietolm, mullaosakesed jne
 • Inimeste ja loomade surnud naharakud
 • Tolmulestad, putukad ja nende väljaheited
 • Osakesed prügist ja toidujäätmetest
 • Palju muud…

Ühendkuningriikide suurtootjate seas läbi viidud uurimuse kohaselt arvab vaid 35% ettevõtjatest, et tolm ei ole nende jaoks probleem. Ülejäänud 65% pidas tolmu oma hoonetes kas kriitiliseks, märkimisväärseks või keskmiseks probleemiks. Kõikidest vastanutest tunnistasid umbes pooled, et nad ei tegele tolmu eemaldamise ja selle ohtude ennetamisega piisavalt.

Dustcontrol UK tegevjuht James Miller:

“Tolmu alahinnatakse tihti ning nähakse pigem tüütuse kui ohuna, kuigi tegu on vägagi tõsise ohuga.”

ERIPUHASTUSE TASU

Kui puhastust ei teostata regulaarselt, koguneb mustust ja tolmu üha rohkem ja rohkem. Pikalt seisnud mustus jääb pindadele tugevamalt kinni ning seda on raskem eemaldada. Üks suurejooneline eripuhastus on tavaliselt kallim kui iga-aastased puhastused.

Lisaks sellele häirib üks suurpuhastus hoone tavapärast tegevust palju rohkem. Töö teostamise järjestikune aeg on pikem. Kui mustust on kogunenud väga palju, võib turvalisuse ja ohutuse tagamiseks olla vajalik töö peatamine hoones või puhastustsooni all asuva põrandapinna piiramine. Igapäevatööd häirib palju vähem kiire ja regulaarne puhastus.

MADAL HÜGIEEN JA TOOTMISLIINI KVALITEET

Eriti tähtis on puhtuse hoidmine just toidutööstuses, kuid ka mujal ei tohi unustada mustuse ja tolmu võimalikke kahjulikke mõjusid toodangule. Ametivõimud on haiguspuhangute allikate leidmises üha osavamad ning toidutoodangu tagasikutsumised kvaliteediprobleemide tõttu on tihenenud. Saastunud osakeste sattumine tootmisliinile võib põhjustada meeletut finantskahju ja muidugi ka ettevõtte maine hävimist.

Miks on selleks kaval valida tööstusalpinismi meetod?

 • Läheneme puhastatavatele pindadele ülevaltpoolt
 • Saame tööd teha nii, et ei häiri tootmist ega hõiva põrandaruumi
 • Suudame ligipääsu tekitada ka kõige kõrgematesse nurkadesse
 • Turvaline meetod, sest tehnikud on pidevalt juglestuses

Miks valida Skyproff?

Oleme ainuke firma Eesti ja väheseid ettevõtteid maailmas, kes sellise teenuse peale on spetsialiseerunud.

Skyproffis on koolitatud spetsialistid ja kasutame tippvarustus

Mitmekülgsed kogemused võimaldavad ette võtta ka väga keerulisi projekte.

Oleme:

 • piisavalt suured, et tagada tarnekindlus
 • piisavalt väikesed, et olla paindlikud
 • kogunud üle 8 aasta jagu kogemusi ja õppetunde
 • treenitud töötama kõrgustes ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtade

Mida veel saame lao- või tootmishoones teha?

 • Tolmu ja mustuse eemaldus keerulistest kohtadest
 • Kõrgelasuvate akende või klaaslae pesu
 • Inspektsioon
 • Paigaldus, eemaldus
 • Värvimine
 • Elektritööd
KÜSI PAKKUMIST!